Logga in

Näkki, Pirjo

Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Näkki, Pirjo - Asiakastyön menetelmiä
sosiaalialalla, e-bok

52,20€

E-bok, PDF, Adobe DRM-skydd
ISBN: 978-951-37-7840-8
DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Tässä kirjassa esitellään keskeisiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä sekä moniammatillisen asiakaslähtöisen työorientaation näkökulmaa osana uudistuvaa sosiaalityön asiantuntijuutta. Sosiaalisten suhteiden epävakaus ja monimutkaisuus näkyvät sosiaalialan asiakastyössä. Tämä asettaa vaatimuksia myös sosiaalialan menetelmälliselle osaamiselle ihmissuhdetyössä, jossa työntekijän tehtävänä on auttaa ohjauksellisin keinoin ihmisiä kasvuun, muutokseen ja itsensä toteuttamiseen.
Kirjan artikkeleissa korostetaan osallisuuden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä asiakkaan voimaantumisen ja valtaistumisen näkökulmista. Kaikki alan koulutuksen saaneet voivat soveltaa tässä kirjassa kuvattuja menetelmiä työssään, ne eivät vaadi erillistä koulutusta. Menetelmien soveltamisessa voi kehittyä syventämällä ja päivittämällä omaa osaamistaan lisäkoulutuksen ja työnohjauksen avulla.
Artikkeleissa esitellyt menetelmät ja lähestymistavat soveltuvat erityisesti aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristöön. Tämä oppikirja tarjoaa hyvän tietopaketin alan korkeakouluopiskelijoille sekä jo alalla työskenteleville. Osaa esitellyistä menetelmistä voidaan soveltaa myös terveysalan työssä.
Kirjan kirjoittajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulun kokeneita sosiaalialan lehtoreita, jotka ovat opettaneet ja soveltaneet kirjassa esiteltäviä menetelmiä.

Nyckelord: sosiaalityö, ammattikorkeakoulu, menetelmät, sosiaali- ja terveysala

Författare
 
Utgivare
Edita Publishing Oy
Utgivningsår
2015
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
160 sidor
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-37-7840-8
Tryckt ISBN
978-951-37-6655-9

Liknande e-böcker