Logga in

Kirsti, Vänskä

Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen

Kirsti, Vänskä - Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen, e-bok

47,45€

E-bok, ePUB, Adobe DRM-skydd
ISBN: 978-951-37-7596-4
DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Ohjaus on jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja asiantuntijan ammatillista osaamista. Tavoitteena on ihmisen kohtaaminen, kuuleminen ja kunnioittaminen. Tarkoituksena on myös auttaa ohjattavaa tekemään kestävämpiä valintoja ja hallitsemaan elämäänsä paremmin.Teos antaa välineitä ohjaukseen esimerkkitapausten ja -keskustelujen avulla. Ohjausta tarkastellaan myös ohjaajuuteen kasvamisen ja ohjauksen arvioinnin näkökulmista. Ohjauksellisia lähestymistapoja teoksessa ovat konstruktivismi, vuorovaikutus sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Kirjassa lähestytään ohjausta sekä ohjaajan että ohjattavan näkökulmasta.
Jokaisessa luvussa on kysymyksiä, joiden avulla lukija voi pohtia omaa osaamistaan ja näkökulmiaan luvun aiheeseen liittyen sekä orientoitua luvun sisältöön. Teos on tarkoitettu sekä ohjaustyötä tekevien ammattilaisten ja asiantuntijoiden käsikirjaksi että korkea-asteen oppikirjaksi sosiaali- ja terveysalalle ja lääketieteeseen.
Teoksen luvun 4 (Ryhmänohjaus) on kirjoittanut dosentti, PsT, erikoistutkija Pilvikki Absetz. Lisäksi teoksen kirjoitustyöhön ovat osallistuneet FT, yliopettaja Asta Suomi sekä TtT, yliopettaja Raija Nurminen.
"Teoksessa on hyvin selitetty keskeiset oppimisen teoriat. Havainnolliset kuvat ja kaaviot selkeyttävät ja auttavat lukijaa teorian käytäntöön viemisessä. - - Tekstissä on paljon viittauksia eri lähteisiin, mikä osoittaa kirjoittajien perehtyneisyyden, asiantuntijuuden ja esitettyjen ohjauksen lähestymistapojen sekä teorioiden luotettavuuden. - - Ohjaus vaatii vuorovaikutustaitoja, jotta asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja näitä taitoja kirjassa tuodaan monelta eri kantilta esille. - - Kirja antaa erinomaisia työkaluja ohjaustyöhön."
-Ulla Knuutinen, Sairaanhoitaja 3/2012

Nyckelord: Työnohjaus, Sosiaali- ja terveys, Ohjaus, Ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus

Författare
 
 
 
Utgivare
Edita Publishing Oy
Utgivningsår
2011
Språk
fi
Utgåva
2
Sidantal
181 sidor
Kategori
Hälsa, skönhet, mode
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
978-951-37-7596-4
Tryckt ISBN
978-951-37-6052-6

Liknande e-böcker