Logga in

Viitala, Riitta

Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä

Viitala, Riitta - Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä, e-bok

DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Det går också att köpa mindre delar av den här boken
Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstöjohtaminen työnä ja johtamisen alueena. Luvut 1, 7, 8, 9 ja 10
Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja muodostaminen. Luvut 2 - 3
Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstön suorituskyvyn perusta. Luvut 4 - 6

Henkilöstöjohtaminen - Strateginen kilpailutekijä esittelee laajasti henkilöstöjohtamisen kenttää. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa henkilöstöjohtamisen strategisuus, tavoitteet ja toteutustavat eri osa-alueilla, henkilöstöammattilaisten ja esimiesten rooli sekä vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Kutakin osa-aluetta käsitellään edeten peruskäsitteistä muuttuvan toimintaympäristön ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Alan tutkimukseen tutustutaan tutkimusesimerkkien kautta. Teos sopii perusoppikirjaksi yliopistoihin, korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen sekä tiedon syventämiseen johtajille, esimiehille sekä henkilöstötyön nykyisille ja tuleville ammattilaisille.

Nyckelord: henkilöstö, johtaminen, työntekijä, strategia, suoriutumisen johtaminen, palkitseminen, osaaminen, työhyvinvointi, esimies, työlainsäädäntö, henkilöstöjohtaminen, henkilöstöhallinto, henkilöstöpolitiikka, henkilöstösuunnittelu, johtajuus, yrityskulttuuri, organisaatiot, työmotivaatio, kehittäminen, henkilöstökoulutus, perehdyttäminen, rekrytointi, henkilöstöhankinta, palkkapolitiikka, työyhteisöt, henkilöstötilinpäätös, työskentely ulkomailla, sähkökirjat, hyvinvointi

Författare
Utgivare
Edita Publishing Oy
Utgivningsår
2014
Språk
fi
Utgåva
4
Serie
Business
Sidantal
301 sidor
Kategori
Ekonomisk
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
978-951-37-6411-1
Tryckt ISBN
978-951-37-6358-9

Liknande e-böcker