Logga in

Koukkari, Tuomo

Suomen erikoiskaupan vapaaehtoiset ketjut

Koukkari, Tuomo - Suomen erikoiskaupan vapaaehtoiset ketjut, e-bok

8,85€

E-bok, PDF, Adobe DRM-skydd
ISBN: 952-5391-20-5
DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Suomen erikoiskaupan vapaaehtoiset ketjut
Tuomo Koukkari

Tämä opinnäytetyö on osa Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysprojektia, joka tutkii Suomen erikoiskaupan vapaaehtoisia ketjuja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda projektia varten yleiskatsaus vapaaehtoisista ketjuista. Tutkimus kartoittaa eri toimialoilla toimivat ketjut ja niiden markkinaosuudet sekä määrittelee vapaaehtoisten ketjujen ketjuuntumisen vaiheen ja profiloitumisen.

Keskeinen teoreettinen perusta muodostuu kaupan ketjuuntumisesta sekä ketjujen profiloitumisesta. Ketjuuntumista tarkastellaan lähinnä vähittäiskaupan markkinointiin liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Profiloitumista puolestaan tarkastellaan käyttäen vähittäiskaupan strategioita sekä brandien johtamista käsittelevää kirjallisuutta.

Tulokset viittaavat siihen, että vapaaehtoisten ketjujen harjoittamien yhteistyömuotojen määrä on kasvanut. Tyypillisimmät yhteistyömuodot liittyvät markkinointiin, hallintoon ja hankintoihin. Vapaaehtoinen ketjutoiminta näyttää tiivistyneen ja koko ajan tiivistyvän, kohti yhdenmukaisesti toimivia toimipisteitä. Kaikki kauppiaat eivät kuitenkaan näytä hyväksyvän entistä tiukempia ketjusopimuksia. Ketjujen profiloituminen vaikuttaa melko vähäiseltä.

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että Suomen vapaaehtoiset ketjut ovat ketjuuntumissa hyvinkin eri vaiheessa. Ketjujen kehittyneisyys näyttäisi olevan sidoksissa ketjun ikään, toimialaan ja markkinaosuuteen. Vapaaehtoinen ketjuuntuminen näyttää saaneen yhä enemmän franchising-toiminnan kaltaisia piirteitä. Näyttäisi myös siltä, että tuottajat ja nopeasti kasvavat monimyymäläliikkeet hakevat kasvua perustamalla franchising- myymälöitä. On todennäköistä, että vapaaehtoisten ketjujen täytyy profiloitua entistä selvemmin pystyäkseen kilpailemaan Suomeen tulleiden ja tulossa olevien ulkomaalaisten ketjujen kanssa.

Nyckelord: kauppa, erikoiskauppa, opinnäyte

Författare
Utgivare
Helia ammattikorkeakoulu
Utgivningsår
2003
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
142 sidor
Kategori
Ekonomisk
Format
E-bok
eISBN (PDF)
952-5391-20-5

Liknande e-böcker