Logga in

Turunen, Teemu

Osakerahastojen kyky valita sijoituskohteita ja ennakoida markkinoiden liikkeitä

Turunen, Teemu - Osakerahastojen kyky valita sijoituskohteita ja ennakoida markkinoiden liikkeitä, e-bok

8,85€

E-bok, PDF, Adobe DRM-skydd
ISBN: 952-5391-13-2
DRM-begränsningar

Skriva utInte tillåtet
Kopiera till urklippInte tillåtet

Onko ammattimaisella ja aktiivisella salkunhoidolla mahdollista tuottaa lisäarvoa ylisuurten riskipreemioiden muodossa? Onnistuvatko ammattimaiset salkunhoitajat hyödyntämään markkinoidemme pienuutta ja kehittymättömyyttä?

Tutkimuksessa arvioidaan osakerahastojen sijoitustoimintaa markkinoiden tulkitsemiskyvyn näkökulmasta. Arvioitavana ominaisuutena käytetään sijoitusrahastojen kykyä valita hyviä sijoituskohteita. Hyvä sijoitusrahasto osaa ennakoida ja tunnistaa myös markkinoilla tapahtuvia yleisliikkeitä. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda lisäselvitystä Suomeen sijoittavien osakerahastojen kyvystä tulkita pääomamarkkinoita.

Tulosten perusteella kuusi osakerahastoa on onnistunut tulkitsemaan markkinoita yksittäisten sijoituskohteiden suhteen, ja aktiivinen salkunhoito on ollut hyödyllistä. Osakerahastot keskimäärin eivät ole onnistuneet valitsemaan alihinnoiteltuja arvopapereita. Keskimäärin rahastoilla ei ole myöskään kykyä ennakoida markkinoiden liikkeitä. Yksittäisillä osakerahastoilla puolestaan on havaittavissa merkittävää kykyä valita sijoituskohteita. Yhdelläkään osakerahastolla ei havaittu kykyä ennakoida markkinoiden liikkeitä. Osakerahastot keskimäärin eivät näytä onnistuneen tulkitsemaan Suomen pääomamarkkinoita, eivätkä näin ollen aktiivisella salkunhoidolla tuota sijoittajille lisäarvoa.

Nyckelord: osakesijoittaminen, sijoittaminen, osakerahastot, rahastot, sijoitustoiminta, osakesalkku, osakepääoma, tuotto, pääomamarkinat, arvopaperimarkkinat, sijoittajat

Författare
Utgivare
Helia ammattikorkeakoulu
Utgivningsår
2003
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
78 sidor
Kategorier
Ekonomisk
 
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (PDF)
952-5391-13-2

Liknande e-böcker