Logga in

Ruusuvuori, Johanna

Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

Ruusuvuori, Johanna - Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, e-bok

23,05€

E-bok, Vattenmärkt ePUB
ISBN: 9789517685016

Monitieteinen oppikirja tarjoaa perustietoa haastattelutilanteen rakentumisesta, erilaisista haastatteluista sekä menetelmän historiasta. Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haastatteluvuorovaikutus muodostuu haastateltaessa erilaisia henkilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi johtavassa asemassa olevia, lapsia, eri kulttuureista tulevia ja puheongelmaisia. Teoksessa näytetään myös, miten haastattelijan ja haastateltavien välinen suhde ja siihen kohdistuvat oletukset ohjaavat tiedon tuottamista. Tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa osallistujien välinen läheisyys ja etäisyys, oikeus tietoon sekä yhteisyyden ja erojen rakentaminen. Autenttisista haastattelutilanteista kerätyt esimerkit havainnollistavat tilanteiden monimuotoisuutta ja näyttävät mahdollisia toimintatapoja hankalissakin tilanteissa.

Kirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita tutkijoita, jotka ovat käyttäneet haastattelumenetelmää omissa tutkimuksissaan. Kirjaa voivat hyödyntää eri tieteenalojen perus- ja jatko-opiskelijat, tutkijat ja opettajat sekä ammattiryhmät, jotka tarvitsevat työssään haastattelutaitoja.

Kirjoittajat: Tarja Aaltonen, Marja Alastalo, Maarit Alasuutari, Matti Hyvärinen, Kirsi Lumme-Sandt, Varpu Löyttyniemi, Susan Meriläinen, Pirkko Nuolijärvi, Anna Rastas, Johanna Ruusuvuori, Janne Tienari, Liisa Tiittula, Eero Vaara ja Anu Valtonen.

Nyckelord: haastattelututkimus, haastattelut, vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus, sähkökirjat

Författare
 
Utgivare
Osuuskunta Vastapaino
Utgivningsår
2005
Språk
fi
Utgåva
2
Sidantal
310 sidor
Kategori
Filosofi
Format
E-bok
eISBN (ePUB)
9789517685016
Tryckt ISBN
951-768-290-9

Liknande e-böcker