Logga in

Poikela, Esa

Ongelmista oppimisen iloa

Poikela, Esa  - Ongelmista oppimisen iloa, e-bok

0,00€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 951-44-6410-9

Ongelmista oppimisen iloa on viides kirja Tampere University Pressin ongelmaperustaisen oppimisen (Problem-Based Learning) PBL-sarjassa. Aikaisemmat kirjat ovat käsitelleet ongelmaperustaisen oppimisen perusteita, ongelmaperustaisen opetussuunnitelman laatimista, opettajatutorin roolin muutosta sekä koulutuksen ja työn suhdetta ongelmaperustaisen pedagogiikan kontekstissa. Ongelmaperustaisen oppimisen suurin pedagoginen oivallus on ilmaistu jo sen nimessä: oppiminen alkaa ongelmista sen sijaan että se olisi oppisisältöjen ulkoaopettelua.

Kirjan läpileikkaava teema on ongelmaperustaisen pedagogiikan mukanaan tuoma muutos, joka kulminoituu opetussuunnitelmien ja arviointitapojen perinpohjaiseen uudistamiseen sekä ajattelun että käytännön tasolla. Muutos haastaa pohtimaan myös oppilaitosten pedagogista johtamista ja työyhteisön tilaa, opettajien keskinäistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden suhdetta oppimisyhteisöönsä.

Ongelmista oppimisen iloa -kirja antaa varsin kattavan kuvan eri aloilla toteutetuista ongelmaperustaisen pedagogiikan sovelluksista ja kehittämiskokeiluista, metsä- ja puutalouden koulutuksessa, liiketalouden ja insinöörien sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa. Kirjan kertoo myös ongelma- ja skenaariotyöskentelystä, jota on tehty lähes kaksikymmentä vuotta Ruotsissa Linköpingin yliopistossa.

Kirja on tarkoitettu opettajille, kouluttajille, työelämän kehittäjille ja henkilöstökouluttajille sekä opiskelijoille, tutkijoille ja muille kiinnostuneille, jotka etsivät uusia pedagogisia ratkaisuja osaamiseen kehittämiseen koulutuksen tai työelämän piirissä.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Nyckelord: oppiminen, pedagogiikka, ongelmalähtöinen oppiminen, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut, opetussuunnitelmat, koulutusohjelmat, arviointi, sähkökirjat

Författare
 
Utgivare
Tampere University Press
Utgivningsår
2005
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
336 sidor
Kategorier
Fostran, undervisning
 
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (PDF)
951-44-6410-9

Liknande e-böcker