Login

Hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management)

Användnings- och distributionsrättigheterna för e-böcker kontrolleras med Digital Rights Management (DRM). DRM-teknologin, som utvecklats av Adobe, gör det möjligt att distribuera e-böcker enbart till dem som har rättigheter att läsa boken. I praktiken innebär detta att DRM förhindrar olaglig användning och distribution av e-böcker. En e-bok som har skyddats med Adobe DRM har krypterats på så vis att den är knutet till det användarkonto som har använts för att öppna e-boken första gången efter uppköp eller lån.

För att kunna läsa e-böcker med Adobe DRM-skydd köpta från Ellibs måste du ha ett Adobe ID-konto, och läsarprogram eller -apparat som är kompatibla med Adobe DRM. Mer information om hur du skapar ett Adobe ID-konto och installerar programvara för läsning av e-böcker hittar du på våra instruktionssidor.

Adobe DRM-skyddade e-böcker kan läsas på upp till fem olika apparater, förutsatt att du använder samma Adobe ID-konto på alla apparater. Rättigheter för kopiering av text från boken varierar från bok till bok. Informationssidan för varje bok innehåller information om vilka kopieringsrättigheter som gäller för boken.


Nyckelbegrepp