Sisäänkirjautuminen

Ellibsin e-oheislukemisto käyttöön Lappeenrannan kouluihin

E-kirjojen POKSI-kokoelma perustettiin ePontus-hankkeen alkaessa syksyllä 2017 Pontuksen alakoulun käyttöön. Kun ePontus-hanke päättyi kesällä 2019, POKSI-kokoelma jäi edelleen Lappeenrannan koulujen käyttöön ja syksystä 2019 alkaen e-kirjakokoelma POKSI siirtyi opetustoimen hallintaan. Onnistuneen pilottikokeilun myötä Lappeenrannan kaupunki otti käyttöön Ellibsin e-oheislukemistopalvelun, joka on nyt käytössä yli kymmenessä Lappeenrannan ala- ja yläkoulussa. Oheislukemistopalvelun käyttö Lappeenrannan kouluissa laajenee edelleen.

Kun ePontus-hanke alkoi, järjestettiin kysely e-kirjojen käytöstä. Vastanneista opettajista yksikään ei ollut käyttänyt e-kirjoja opetuksessa, ja vain 20 % kyselyyn vastanneista oppilaista oli lukenut yhden tai useamman e-kirjan. Hankkeen päättymiseen mennessä 67 % vastanneista opettajista oli käyttänyt e-kirjoja opetuksessa ja oppilaista 67 % oli lukenut e-kirjoja. Oppilaat ja opettajat pitivät e-kirjojen lukemista positiivisena kokemuksena; e-kirjojen käytössä ei ollut koettu ongelmia, vaan se oli koettu helpoksi ja e-kirjoja aiottiin lukea jatkossakin.

Ellibsin oheislukemistopalvelun edut

  • E-kirjat palvelevat erityisen hyvin silloin, kun koko luokka tarvitsee saman kirjan luettavakseen jokaiselle oppilaalle.
  • E-kirjojen hankkiminen on helppoa ja nopeaa.
  • E-kirjojen lainakertalisenssit riittävät jokaiselle oppilaalle.
  • E-kirjat palvelevat erityisen hyvin myös niitä kouluja, jotka sijaitsevat syrjässä kirjastoista.
  • E-kirjojen lainaamisen vaivattomuus mahdollistaa sen, että jos paperikirja on unohtunut lainata tai se on jäänyt kotiin, voi e-kirjan lainata nopeasti esimerkiksi lukutunnille.

Lue lisää oheislukemistopalvelustamme: https://www.ellibs.com/fi/kirjastoille/oheislukemisto

Lisätietoja:

Leena Priha
palvelujohtaja
Lappeenrannan kaupunginkirjasto
040 7187688

Jarmo Heikkilä
toimitusjohtaja
Ellibs Oy
040 846 4331Uutiset