Sisäänkirjautuminen

Ellibs mukana yleisten kirjastojen yhteisen kokoelman testauksessa

Ellibs on mukana e-kokoelmien teknisessä testauksessa, jossa yhteistä e- ja äänikirjakokoelmaa päästään kokeilemaan yleisissä kirjastoissa.

Valtaosassa yleisiä kirjastoja on toukokuussa alkanut neljä kuukautta kestävä kokeilu, jossa selvitetään, miten paikallisia e-kokoelmia voidaan käyttää rinnakkain yhteisen kokoelman kanssa. Kokeilussa ovat mukana kirjastot, joilla on käytössä Ellibs Library -palvelu. Koekäytön avulla kehitetään uudenlaisia työtapoja yhteisen e-kokoelman pohjustamiseksi.

Yhteiseen kokoelmaan hankittiin 128 e-kirja- ja äänikirjanimekettä. Kirjastojen asiakkaat pääsevät käyttämään yhteistä kokoelmaa suoraan paikallisen Ellibs-kokoelman rinnalla eikä asiakkaan tarvitse huolehtia siitä, missä kokoelmassa kirja sijaitsee. Lisäksi esimerkiksi varausjonoissa asiakas saa varaamansa kirjan joko paikallisesta tai yhteisestä kokoelmasta sen mukaan, kumpi ensiksi vapautuu.

Kokeilun koordinoi Yleisten kirjastojen konsortio.Uutiset