Sisäänkirjautuminen

Ellibs e-kirjakauppa, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ellibs Oy:n Ellibs e-kirjakaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.5.2018. Viimeisin muutos 19.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Ellibs Oy (1464614-4)
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Tarvainen, CTO
Ellibs Oy
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku
Sähköposti: juha.tarvainen [at] ellibs.com
Puhelin (02) 279 3300

3. Rekisterin nimi

Ellibs e-kirjakaupan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

• Nimi (vain kaupasta ostaneille käyttäjille)
• Kaupan käyttäjätunnus
• Sähköpostiosoite
• Tilaustiedot ja ostohistoria
• Kirjastokortin numero (jos asiakkaan tili on linkitetty kirjastopalveluun)

Tilit, joilla ei ole tehty hankintoja, poistetaan automaattisesti palvelusta 6 kuukauden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tilausten teon ja käyttäjäasetusten käytön yhteydessä rekisteröidyiltä itseltään.

Kirjastokortin tiedot yhdistetään rekisterin tietoihin vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tilin linkityksen kaupassa tai Ellibs-sovelluksessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tiloissa on käytössä kulunvalvonta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä Ellibs e-kirjakaupan käyttäjärekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tuki@ellibs.com . Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.

Ellibs e-kirjakaupan käyttäjärekisteriä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tuki@ellibs.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeiden käyttö

Käytämme palvelussa evästeitä (cookies) sivuston toimivuuden mahdollistamiseksi sekä palvelun kehittämiseen ja tilastointiin. Hyödynnämme sivustolla sekä palvelun toiminnan kannalta välttämättömiä että valinnaisia kolmannen osapuolen evästeitä. Tiedot palvelun käyttämistä evästeistä ovat saatavilla palvelun evästepolitiikka-sivulta, josta on mahdollista myös muuttaa aiemmin valittuja evästeasetuksia.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä kolmannen osapuolen valinnaisten evästeiden käytöstä. Suostumus evästeiden käyttöön kysytään palvelun ensimmäisellä käyttökerralla. Valinta tallentuu kuukauden ajaksi, jonka jälkeen tietoa kysytään uudelleen.

Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tällöin käyttäjä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa estää palvelun käytön.