Sisäänkirjautuminen

Kustantajapalvelut

Ellibs tarjoaa kustantajille nopean ja tehokkaan myynti-, markkinointi- ja jakelukanavan. Ellibsissä voi lähes automaattisesti julkaista teokset, jotka ovat sähköisessä muodossa.

Ellibsin asiakkaita ovat kirjastot, yksityisasiakkaat ja yritykset. Ellibsin teknologia takaa kirjojen turvallisen jakelun niin, että tekijänoikeudet otetaan huomioon. Kirjojen kopiointia ja tulostamista voidaan tarvittaessa säädellä, rajoittaa tai se voidaan jopa kokonaan estää. Kirjojen jakeluun liittyviä suoria kustannuksia ei ole, ja myynnin tilitykset toimivat sovituin määräajoin automaattisesti. Ellibs Oy:n kustantajapalveluihin kuuluvat myös

  • Kattavat raportointipalvelut
  • Suomen yleisten kirjastojen sekä erikoiskirjastojen kattava jakeluverkko
  • E-kirjojen verkkokauppa
  • Myyntiraportoinnit

Ellibs-palvelut