Sisäänkirjautuminen

Tekniset määrittelyt ja integrointi

Tekniset määrittelyt ja integrointi

Ellibsin teknologia pohjautuu elektronisen julkaisemisen, oppimisen ja koulutuksen sekä kirjastoalan standardeihin sekä nykyaikaisiin internet-teknologioihin. Ellibsin tietojärjestelmäpalvelut voidaan integroida organisaatioiden muiden ohjelmistojen, kuten hakukoneiden, kirjastojärjestelmien, oppimisalustojen ja sisällönhallintajärjestelmien kanssa.

Ellibsin tuote- ja palvelukonsepti yhdistää e-kirjojen metatiedot, semanttisen tiedonhallinnan ominaisuudet ja dokumenttien hallintajärjestelmän tukipalvelut uudenaikaisiin haun, jakelun ja esittämisen teknologioihin. Kaiken tämän palvelun hyödyntäjä voi tehdä internetselaimen avulla.

Tarjoamalla laadukasta sisältöä ja kontrolloimalla tiedon käyttöoikeuksia Ellibs-kirjasto mahdollistaa laadukkaiden e-kirjojen jakelun juuri halutuille käyttäjille. Käyttäjille voidaan myöntää käyttöoikeuksia esimerkiksi sen mukaan onko heillä pääsy tiettyyn käyttöympäristöön tai onko heillä käyttöoikeus kirjaston järjestelmiin. Ellibs-kirjasto voi olla osa yrityksen intranetin tai verkko-oppimisympäristön palveluja.


Ellibs yrityksille