Sisäänkirjautuminen

Tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. Rekisterinpitäjä

Ellibs Oy (1464614-4)
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku

2. Rekisterin nimi

Ellibs e-kirjakaupan asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Tilaustiedot
- Kirjastokortin numero (jos asiakkaan tili on linkitetty kirjastopalveluun)

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tilausten yhteydessä rekisteröidyiltä itseltään.

6. Tietojen luovutus

Asiakastietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tiloissa on käytössä kulunvalvonta.

8. Tarkastus, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käsittely ja luovutus suoramarkkinointia varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna (yhteystiedot kohdassa 1).

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Ellibs pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.