Sisäänkirjautuminen

Toimintaperiaate

Asiakas toimittaa loppuasiakkaalle jaettavan kirjan, jos Ellibsillä ei sitä jo ole. Lisäksi asiakas määrittää, kuinka monta latauslipuketta tehdään, sekä muut haluamansa asetukset (esimerkiksi sen, saako lataaja kirjan omaksi vai lainaksi). Ellibs tekee kappalemääräisen latauslipukelistan sopimuksen mukaisesti ja toimittaa sen asiakkaalle. Asiakas toimittaa latauslipukkeet jokaiselle loppuasiakkaalleen parhaaksi näkemällään tavalla. Näitä tapoja voivat olla esimerkiksi:

  • Sähköposti
  • Asiakaskirje
  • Asiakaslehden liite
  • Muu räätälöity ratkaisu.

Kun loppuasiakas on saanut latauslipukkeen ja siihen sisältyvän linkin, hän voi ladata kirja Ellibsin sivuilta. Huom! Loppuasiakkaalla on oltava asennettuna Adobe Digital Editions, jotta kirjan voisi lukea.

Tuki

Ellibs-tuki on tarkoitettu ensisijaisesti latauslipukkeiden jakelijalle, mutta niin sovittaessa Ellibs voi hoitaa myös asiakastuen.


E-kirjan latauslipuke