Sisäänkirjautuminen

Ellibs -aineistonsyöttöpalvelu (ONIX)

Ellibs tarjoaa web-pohjaisen palvelun, jonka avulla kustantajat voivat syöttää ja päivittää sähköiset sisällöt helposti ja nopeasti myyntiin Ellibsiin.

Palvelun ominaisuuksiin kuuluvat mm.

  • e-kirjojen lisäys Ellibs-myyntiin yksittäin tai ryhmässä syöttämällä
  • jo lisätyn materiaalin päivitykset sekä tuotetietojen että sisällön osalta
  • tietojen automaattinen tarkistus ja validointi syöttövaiheessa
  • automaattinen aineiston lisäys kaikkiin Ellibsin julkaisukanaviin
  • mahdollisuus hinnoitella aineistot erikseen sekä kirjastoille että kuluttajille
  • reaaliaikainen tieto aineistosyötön tilasta Ellibsin järjestelmässä
  • lisätyn aineiston perusteella muodostetun ONIX-sanoman lataus itselle uudelleenkäyttöä varten

Kaikki Ellibsin julkaisijat saavat palveluun omat tunnukset, jotka toimivat samalla tunnuksina myös muita Ellibsin palveluita käytettäessä (raportointi, FTP-siirrot jne). Mikäli sinulla ei vielä ole palvelun käyttöön tarvittavia tunnuksia, saat ne ottamalla yhteyttä Ellibsiin.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti pienkustantajien käyttöön. Säännöllisten toimitusten kanssa suositellaan käytettäväksi FTP:tä.


Ohjeita ja oppaita