Sisäänkirjautuminen

Ohjeita julkaisijoille

   Tässä asiakirjassa esitellään ne materiaalit ja tiedot, jotka julkaisijoiden on toimitettava Ellibsille laittaessaan sähköisiä aineistoja myyntiin. Kaikki kysymykset on lähetettävä Ellibs Content -palveluun osoitteeseen content@ellibs.com.

1. E-kirjat ja äänikirjat

   Jotta aineistot voidaan laittaa myyntiin Ellibsiin, Ellibs pakkaa aineistot Adobe Content Server 4 -ohjelmalla digitaalisten käyttöoikeuksien hallintaa (DRM) varten. Se tuo mukanaan muutamia teknisiä rajoituksia.

1.1. Muoto

   E-kirjat voidaan toimittaa seuraavissa muodoissa:
- PDF-muodossa (versioon 1.6 asti),
- Epub-muodossa, uusimpaan 3.0.1 versioon asti.

   Äänikirjat voidaan toimittaa seuraavissa muodoissa:
- MP3-muodossa (suositeltu),
- WAV-muodossa.

1.2. Tiedostonimi

   Kirjatiedosto on nimettävä sen sähköisen ISBN-tunnuksen ja muodon mukaan (esimerkiksi 9780123456789.pdf tai 9780123456789.epub). Äänikirjatiedostot on nimettävä myös mahdollisen kappaleen mukaan (esimerkiksi 9780123456789_01.mp3). Lisätietoja ISBN-tunnuksesta on osiossa 3.2 ISBN.

1.3. Tiedostokoko

   E-kirjan suositeltu enimmäiskoko on 20 Mt. E-kirjan kuvat on pakattava sen koon pienentämiseksi. Yli 250 Mt:n kokoisia e-kirjoja ei käsitellä lainkaan.
Varoitus: E-kirjojen kuvia ei saa pakata JPEG2000-pakkauksella, koska ne eivät näy e-kirjan pakkauksen jälkeen.

   Äänikirjan yhden kappaleen suositeltu enimmäiskoko on 100 Mt (kesto n. 1 tunti). Tarvittaessa äänikirjan tiedosto jaetaan kappaleisiin, kuten osiossa 1.2 mainitaan.

1.4. Tarkkuus ja siirtonopeus

   E-kirjan riittävä tarkkuus on 72 dpi.

   Äänikirjan riittävä siirtonopeus on 192 kbps.

1.5. Etusivu

   E-kirjan etusivulla on oltava kuva kirjasta, koska asiakkaiden on sen perusteella helpompi löytää haluamansa e-kirja katseluohjelman virtuaalikirjastossa. Muussa tapauksessa asiakkaat saattavat valittaa ja pyytää kirjan kuvan lisäämistä katseluohjelmaan.

1.6. Suojaus

   Toimita aineisto Ellibsille alkuperäisessä muodossaan PDF- tai EPUB-tiedostona suojaamattomana (ei salasanaa eikä salausta). Muuten pakkaus Adobe Content Server -ohjelmalla ei onnistu.

   Äänikirjat toimitetaan joko omana tiedostonaan (yhden kappaleen äänikirja) tai ISBN-numeron mukaan nimetyssä zip-tiedostossa (useamman kappaleen äänikirja) alkuperäisessä muodossaan.

1.7. Aineiston sisäiset metatiedot

   Mainitse aineiston sisäisissä metatiedoissa ainakin kirjan nimi ja tekijät. Sähköiset lukulaitteet tai katseluohjelmat voivat poimia nämä tiedot ja käyttää niitä.

2. Aineiston kansikuva

   Toimita asianmukainen tiedosto JPEG- tai PNG-muodossa noudattaen seuraavia ehtoja:
- tarkkuus 72 dpi,
- 24-bittinen RGB-muoto (32-bittiset RGB-kuvat eivät näy Internet Explorerissa),
- sähköiseen ISBN-tunnukseen perustuva tiedostonimi (esimerkiksi 9780123456789.jpg).

3. Aineistojen metatiedot

   Toimita seuraavat tiedot kunkin aineiston metatietoina.

3.1. Muoto

   Metatiedot voidaan toimittaa joko ONIX 2.1 -ohjelmalla tai Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Excel-mallisivu on saatavilla osoitteesta:

3.2. ISBN-tunnus

   Aineistojen kaikilla julkaisumuodoilla on erityiset sähköiset ISBN-numerot, joita ei pidä sekoittaa painettujen versioiden vastaaviin numeroihin. PDF-version sähköinen ISBN-tunnus eroaa siten Epub-version sekä äänikirjan sähköisestä ISBN-numerosta.
Ilmoita seuraavat tunnukset:
- PDF-muodon sähköinen ISBN-tunnus, jos aineisto on PDF-muodossa,
- Epub-muodon sähköinen ISBN-tunnus, jos aineisto on Epub-muodossa,
- äänikirjan sähköinen ISBN-tunnus, jos aineisto on MP3- tai WAV-muodossa,
- painettu ISBN-tunnus, jos saatavilla. Painetun kirjan ISBN-numeron avulla voimme linkittää saman aineiston PDF- sekä Epub-muodot.

3.3. Tiedostonimet

   Aineiston ja kansikuvan tiedostonimien on oltava seuraavan mallin mukaisia: [sähköinen isbn].[tiedostomuoto]. Esimerkiksi 978123456789.pdf ja 978123456789.jpg.

3.4. Nimi

3.5. Tekijät ja kustantajat

   Ilmoita tekijöiden ja kustantajien nimet. Jos käytät Excel-taulukkolaskentaohjelmaa, nimiluettelo on laadittava seuraavasti:
- yksi nimi: John Smith,
- yksi nimi, jossa on toinen etunimi: John D. Smith,
- kaksi nimeä tai enemmän: John D. Smith; Jane M. Doe; Jack Bishop.
Tekijän roolin voi lisätä ilmoittamalla tämä nimen perässä suluissa, esimerkiksi "Kari Kirjailija; Matti Meikäläinen (lukija); Teppo Toimittaja (toim.)"

3.6. Julkaisijan nimi

3.7. Mahdolliset sarjat

   Esimerkiksi ”Lecture Notes in Computer Science”.

3.8. Mahdolliset julkaisijan yksiköt

   Valmistusmerkintä voi olla esimerkiksi kirjatyyppi (esimerkiksi ”For Dummies”), yhteistyökumppanina toimiva julkaisija tai kustannusyhtiön alajaosto (esimerkiksi ”Springer New-York”).

3.9. Julkaisuvuosi

3.10. Painos

   Aineistot tarkistetaan julkaisemalla uusia painoksia, joihin on tehty asianmukaiset muutokset. Tarkistettu painos on täsmälleen sama kuin painettu versiokin.

3.11. Kieli

   Aineiston kieli on ilmoitettava ISO 639-1 -standardin mukaisella kahden kirjaimen koodilla. Esimerkiksi englanti en, suomi fi, ruotsi sv jne.

3.12. Sivumäärä

3.13. Avainsanat

   Jos käytät Excel-taulukkolaskentaohjelmaa, avainsanat on erotettava puolipisteellä ’;’ tai pilkulla ’,’. Esimerkiksi:
- e-kirja; ellibs; e-kirjan lukija; DRM-rajoitukset.

3.14. Ohjehinta

   Ohjehinta on ilmoitettava mieluiten euroina. Jos se ei ole mahdollista, hinnat voidaan ilmoittaa USA:n dollareina ($) tai Englannin puntina (£). Ne riippuvat kuitenkin valuutan vaihtokurssista, koska Ellibs käyttää valuuttana ainoastaan euroja.

   Hinnat ALV:n kanssa ja ilman sitä erotetaan asianmukaisella koodilla ONIX-ohjelmassa, ja ne merkitään eri sarakkeisiin Excel-mallisivulla. Julkaisijan on ilmoitettava vain yksi hinta.
ALV-prosentti kirjajulkaisuille on Suomessa 10 % (tilanne 1.7.2019).

3.15. Luokitus

   Kukin aineisto on sijoitettava tiettyyn luokkaan, ja vähintään yhteen seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:
- YKL: Suomen kirjastoluokitus http://ykl.kirjastot.fi, joka perustuu yleiseen kymmenluokitukseen (UDC, Universal Decimal Classification).
- BISAC: http://www.bisg.org/what-we-do-0-136-bisac-subject-headings-list-major-s....
- BIC: http://www.bic.org.uk/7/BIC-Standard-Subject-Categories/.

3.16. Esittelyteksti

   Esittelytekstinä voidaan käyttää kirjan takakannen tekstiä tai osaa johdannosta. Lisätietoja kirjasta voidaan antaa myös sisällysluettelossa.

4. Materiaalin toimittaminen

   Toimita kaikki asianmukaiset materiaalit FTP:n kautta, WeTransfer-palvelulla tai vastaavalla, tai poikkeustapauksessa sähköpostitse.

4.1. FTP:n kautta

   Kaikissa tapauksissa suositellaan toimitusta FTP:n kautta. Se varmistaa, että kaikki aineistot ovat verkossa seuraavana päivänä (jos mitään ongelmia ei esiinny, koska kaikki käsitellään automaattisesti). FTP-tilin käyttäjätiedot toimitetaan julkaisijalle sen ja Ellibsin välisen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

   Jokaista toimitusta varten on luotava erillinen kansio päivämäärän mukaan (VVVV-KK-PP, esimerkiksi 2010-11-04) ja kaikki tiedostot (e-kirjat, kansikuvat ja metatiedot) on päivitettävä tähän kansioon. Jos samana päivänä toimitetaan materiaalia useamman kerran, voidaan käyttää samaa tämän päivän kansiota.

4.2. WeTransfer-palvelulla

   WeTransfer-palvelua tai vastaavaa pilvipalvelua käyttäen latauslinkki aineistoon ja metatietoihin toimitetaan osoitteeseen content@ellibs.com.

   Materiaali voidaan lähettää sähköpostin liitteenä vain poikkeustapauksessa. Sähköpostia voi käyttää vain yhden kirjan lähettämiseen kerran tai pari. Säännöllisten toimitusten kanssa suositellaan käytettäväksi FTP:tä.

5. DRM-rajoitukset

   Adobe Content Server 4 -ohjelma vastaa digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnasta (DRM) e-kirjojen pakkauksen aikana. DRM-rajoitukset koskevat pääasiassa julkaisijan päätöksiä siitä, miten asiakkaat voivat käyttää e-kirjoja niiden lukemisen lisäksi. Tällaisia rajoituksia ovat esimerkiksi päätökset siitä, kuinka monta sivua voidaan tulostaa ja miten usein sekä kuinka monta eripainosta kirjasta voidaan ottaa ja kuinka usein.
Nämä asetukset määritetään globaalisti koko julkaisijan kokoelmaa varten. Ne voidaan määrittää julkaisijan tilissä ja niitä voidaan päivittää myöhemmin, jos alkuperäisiä asetuksia on tarkistettava.

5.1. Eripainokset

   Julkaisija voi määrittää kopioi ja liitä -komennolla otettavien eripainosten määrän sekä ajanjakson, jolloin kirjasta voidaan ottaa tietty määrä eripainoksia. Käyttäjä ottaa kirjasta eripainoksen aina, kun hän valitsee osan tekstistä ja kopioi sen leikepöydälle. Yli kahden sivun eripainosta pidetään kahtena eripainoksena. Joitakin esimerkkejä:
- Ei rajoituksia: asiakas voit ottaa haluamansa määrän eripainoksia.
- Eripainoksia ei sallita: mitään eripainoksia ei sallita.
- Sallittu määrä viisi sivua: viiden eripainoksen jälkeen ei voida enää ottaa mitään eripainoksia missään vaiheessa.
- 10 sivua kuukaudessa: joka kuukausi voidaan ottaa 10 eripainosta.
- 20 % kirjan sivumäärästä: jos kirja sisältää 200 sivua, siitä voidaan ottaa 40 sivua eripainoksia.

5.2. Tulosteet

   Julkaisija voi määrittää eri sivujen tulostusmäärän sekä ajanjakson, jolloin voidaan tulostaa tietty määrä sivuja. Joitakin esimerkkejä:
- Ei rajoituksia: kaikki sivut voidaan tulostaa.
- Tulostus ei ole sallittu: mitään sivuja ei voi tulostaa.
- Sallittu määrä viisi sivua: kun kirjasta on tulostettu viisi sivua, mitään muita sivuja ei voi tulostaa missään vaiheessa.
- 10 sivua kuukaudessa: joka kuukausi voidaan tulostaa 10 sivua.
- 20 % kirjan sivumäärästä: jos kirja sisältää 200 sivua, siitä voidaan tulostaa 40 sivua.
Yhden sivun tulostusmäärää ei voida määrittää. Julkaisija ei voi esimerkiksi määrittää, että asiakas voi tulostaa koko e-kirjan vain kerran.

6. Markkinointi

Jos haluat markkinoida omia aineistoja www.ellibs.com -sivuston kautta tai järjestää Ellibsin kanssa myynninedistämiskampanjoita, ota yhteys myyntiosastoon osoitteessa myynti@ellibs.com ja toimita markkinointimateriaalit osoitteeseen content@ellibs.com .