Sisäänkirjautuminen

Ellibs -kirjastopalvelu, ohjeet kirjaston ylläpitäjälle


Mikä on Ellibs -kirjastopalvelu?

Ellibs -kirjastopalvelu on lainausalusta kirjastojen käyttöön verkkopalveluna. Lainausalustan avulla kirjastojen asiakkaat voivat lainata sähköisiä aineistoja verkossa. Ellibsin järjestelmä huolehtii esimerkiksi e-kirjojen hankinnasta ja säilytyksestä, kokoelman ylläpidosta ja kaikesta lainaustapahtumaan liittyvästä.

Hallintaliittymän käyttö

Kirjaston hallintaan kirjaudutaan omilla ylläpitotunnuksilla syöttämällä tunnukset palvelun
kirjautumislomakkeessa. Kirjaston ylläpitäjät kirjautuvat palveluun samasta paikasta kuin asiakkaatkin. Ylläpitotunnuksilla kirjautuminen näyttää palvelun valikossa asiakkailta piilotetun valikon "hallinnointi", jota kautta kaikki ylläpitotoiminnot ovat saatavilla.Hallinnointi mahdollistaa seuraavissa kohdissa kuvatut toiminnot.

Viestit

Asiakkailta palvelun kautta saapunut palaute ja viestien hallinta. Käyttäjien "Anna palautetta"toiminnon kautta annettava palaute siirtyy Hallinnointi >"Viestit" kansioon kirjaston ylläpitäjien nähtäväksi. Ellibs ei vastaa näihin palautteisiin, vaan tämä toiminto on tarkoitettu ensisijaisesti kirjaston ylläpidon hallittavaksi. Vastaukset voi lähettää kirjaston omasta spostiosoitteesta,ja vastauksen jälkeen viesti kannattaa merkitä vastatuksi viestin yhteydestä löytyvällä "merkitse vastatuksi"toiminnolla.

 • Kirjaston ylläpitäjille voidaan lähettää huomautus, kun palvelussa on vastaamatonta asiakaspalautetta. Tämä tapahtuu aktivoimalla ylläpitokäyttäjän tietojen kohdalta toiminto “Lähetä muistutus vastaamattomasta palautteesta sähköpostiini”. Katso tarvittaessa lisätietoja kohdasta “Käyttäjät”.
 • Nykyiset lainat

  Listaa kirjaston kokoelman aktiiviset lainat. "Vapauta kirja"toiminto mahdollistaa lainan vapauttamisen takaisin kiertoon epätavallisissa lainauksen virhetilanteissa. Tietyn asiakkaan laina on mahdollista kohdentaa tiettyyn tapahtumaan syöttämällä asiakkaan kirjastokorttinumero tai käyttäjätunnus ylimpään kenttään. Huom! Lainan vapautustoimintoa ei tule käyttää lainan vapauttamiseen kuin häiriötapauksissa, sillä vapautettaessa laina jää mahdollisesti asiakkaan lukuohjelmaan voimaan, vaikka palvelussa kyseinen laina näkyy jo vapautettuna.

  Varaukset

  Listaa kirjaston kokoelman aktiiviset varaukset ja varausjonon tilanteen. Tietyn asiakkaan varaus on mahdollista kohdentaa syöttämällä asiakkaan kirjastokorttinumero tai käyttäjätunnus ylimpään kenttään. Teoksen kohdalla oleva plusmerkkitoiminto näyttää yksityiskohtaisemman varausjonon tiedot ja varausjonon järjestyksen. Käyttäjien järjestystä varausjonossa on mahdollista muuttaa raahaamalla kutakin käyttäjää jonossa ylös- tai alaspäin. Raahaaminen tapahtuu hiirellä vasemman puolen nuolikuvakkeesta, ja muutokset otetaan käyttöön "tallenna" napista toiminnon suorittamisen jälkeen. Käyttäjän tekemä varaus on mahdollista poistaa "peruuta" toiminnolla.

  Käyttäjät

  Näyttää kirjaston ylläpitohenkilökunnan tilit kokoelmalle tyypeittäin. Kirjaston hallinnoijat voivat lisätä itse eri roolien käyttäjiä "Lisää käyttäjä" toiminnolla. Käyttäjiä lisätessä aukeavaan lomakkeeseen syötetään käyttäjän vaaditut tiedot sekä käyttäjän tyyppi.

  Käyttäjien asetukset:

  • Kunkin käyttäjän kohdalta lomakkeesta on mahdollisuus asettaa käyttäjäkohtaisia tietoja. Ylläpitäjät voivat säätää käyttäjän tunnusten tilaa (valinta “käytössä”) ja poistaa aiemmin luodun tilin käytöstä tarvittaessa. Asetuksista on myös mahdollista asettaa käyttäjälle automaattinen muistutusviesti aina, kun palvelussa on vastaamatonta asiakaspalautetta. Muistutus vastaamattomasta asiakaspalautteesta lähetetään käyttäjälle määritettyyn sähköpostiosoitteeseen kerran päivässä.

  Käyttäjätyypit ovat:

  • Vieras - vierastili palvelun testaamista tai demonstrointia varten, ei kerrytä tilastoja
   lainoista, mutta kuluttaa kulloinkin voimassa olevia käyttöoikeuksia. Ei näytä hallinnointia.
  • Ylläpitäjä - mahdollistaa palvelun hallinnointitoiminnot. Kirjaston ylläpitäjät tulee luoda tällä roolilla.

  Tilastot

  Mahdollistaa kokoelman käytön tilastojen tarkastelun eri tavoin mm. lainoittain ja varauksittain. Ominaisuus tarjoaa kattavat tilastot kokoelman käytöstä (lainat, varaukset), joissa mahdollisuus rajata tarkastelujaksoa ajan mukaan. Toiminnolla on mahdollisuus ristiinlinkittää hakuparametreja (lainaustapa, lainaaika, aihe, nimike, ikä, sukupuoli, oletuskirjasto, päivä, viikko, kuukausi, vuosi), eli voidaan listata esimerkiksi lainaustapa per sukupuoli tietyltä ajanjaksolta. Toiminto sisältää myös varaustilastot annetulta ajanjaksolta nimikkeittäin ja aiheittain sekä liikennetilastot ja määrät (vierailut, vierailut %,keskimääräinen aika, sivuja/vierailu, uusia kävijöitä (%), poistui heti (%)) lainausalustan käytöstä sekä käyttäjien laitteet (laite, laitteen tyyppi).

  Lisenssit

  Toiminto näyttää kirjaston kokoelman aineiston lisenssityypeittäin valitulta ajanjaksolta. Lisenssitietoa on mahdollista hallita tarkemmin kirjautumalla kirjaston hankintatilillä Ellibsin verkkokaupan puolella, josta myös hankinnat tehdään.

  Mukautus

  Mahdollistaa kirjaston ulkoasun mukauttamisen monin eri tavoin. Kirjastopalvelu toimitetaan perusulkoasulla, jota on mahdollisuus mukauttaa tämän sivun toiminnoilla. Kirjaston logotiedoston koon tulisi olla n. 665x391px, jotta se skaalautuu mahdollisimman hyvin eri laitteilla näytettäessä. Läpinäkyvä taustaväri logotiedostolle parantaa ulkoasua eri näyttökoolle skaalattaessa. Värien syötössä on mahdollista käyttää suoraan CSSvärikoodeja valitsimen mukaan. Selainlukijan mukautustoiminnolla on mahdollista muuttaa selainlukijan logoa, taustaväriä sekä edustaväriä. Muutokset tulevat käyttöön "Tallenna"-napin painamisen jälkeen.

  Tuki

  Toiminto mahdollistaa tukipyyntöjen lähettämisen Ellibsin tukeen. Kuvaile asia mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi virhetilanteessa liitä aina mukaan myös palvelusta saamasi virheilmoitus ja jos mahdollista, ruutukaappaus toiminnasta. Lomakkeen lähettämisen jälkeen Ellibs lähettää sähköpostiin vahvistuksen tukipyynnön vastaanottamisesta, ja palaa asiaan mahdollisimman pian.

  Ellibsin tuelle suunnattu tukipyyntö kannattaa lähettää suoraan support@ellibs.com -osoitteen käytön sijaan suoraan palvelun hallintakäyttöliittymästä. Tätä kautta lähetetyt viestit käsitellään korkeamman prioriteettitason pyyntöinä.

  Yleisiä ohjeita

  Linkittäminen kirjastojärjestelmään

  Aineistot voidaan esittää kirjastojärjestelmässä suoraan linkittämällä, esim

  https://www.ellibslibrary.com/kirjastonnimi/isbn

  Aineiston hankinta

  Aineistot tilataan Ellibsin verkkokaupasta .
  Aineiston lisensiointi- ja hankintamallit vaihtelevat kustantajakohtaisesti. Saatavilla olevat aineistot ja käyttömallit tulevat näkyviin, kun verkkokauppaan kirjaudutaan omilla tilaustunnuksilla.