Sisäänkirjautuminen

Miten Ellibs-kirjasto toimii?

Ellibs-kirjasto on palvelu, jonka ansiosta elektronisia kirjoja voi lainata verkossa. Ellibs-palvelu huolehtii kaikesta tarvittavasta: esimerkiksi e-kirjojen hankinnasta ja säilytyksestä, kokoelman ylläpidosta, lainaustapahtumaan liittyvästä teknologiasta, laina-aikojen kontrolloinnista ja kävijäseurannasta.

Järjestelmä kytketään kirjaston käyttämään kirjastojärjestelmään. Lainaaja kirjautuu palveluun kirjastokortin numerolla ja salasanalla, minkä jälkeen hän etsii valikoimasta haluamansa e-kirjan ja lataa sen käyttöönsä. Kysynnän mukaan kirjoille voidaan antaa eripituisia lainausaikoja, esim. 1-30 vrk. Laina-ajan umpeuduttua kirjatiedosto sulkeutuu automaattisesti eikä asiakas voi sitä enää lukea.

Tunnistautuminen

Kirjaston asiakkaat tunnistetaan kirjaston oman järjestelmän avulla. Rekisteröintijärjestelmä toimii kirjaston omien suojaustoimintojen takana, joten lainaajat tunnistetaan välittömästi eikä tietosuoja vaarannu. Kirjat voidaan linkittää kirjaston järjestelmään sen oman aineistohaun tai erillisen linkityksen avulla, jolloin ei tarvita muutoksia tietojärjestelmiin. Kirjoihin voidaan myöntää pääsy myös vain tietyistä IP-osoitteista, jolloin kaikki tältä alueelta kirjautuvat voivat lainata e-kirjoja.

Kirjojen tilaaminen

Kirjoja ostetaan tilaamalla halutut kappaleet suoraan Ellibsiltä ja aineistot toimitetaan tilausten mukaan.

Raportointi- ja tilastointipalvelut

Kontrolli- ja seurantajärjestelmästä kirjasto saa tilastoitua tietoa kirjojen lainauksesta ja sivuilla tehdyistä käynneistä.


Ellibs kirjastoille