Sisäänkirjautuminen

Ellibs Library käyttöopas

SISÄLLYS

1     Toimintakuvaus
   1.1    Mikä on Ellibs Library?
   1.2    Mitä tarvitsen Ellibs Libraryn käyttämiseen?
2    Ellibs Libraryn käyttö
   2.1    Kirjaston asiakas
      2.1.1    Kokoelman selaaminen ja haku
      2.1.2    E-kirjojen lainaaminen
      2.1.3    Uusien kirjojen ehdottaminen
      2.1.4    Viestintä kirjaston henkilökunnan ja Ellibsin kanssa
      2.1.5    Asiakasroolin vaihto ja omien kirjojen tilaaminen
   2.2    Kirjaston ylläpito
      2.2.1    Kokoelman hallinta
      2.2.2    Tilastot
      2.2.3    Viestintä käyttäjien ja Ellibsin kanssa
      2.2.4    Tilaaminen ja ehdotetut e-kirjat
3    Lisätiedot
   3.1    E-kirjaluettelot ja tiedotus uusista e-kirjoista
   3.2    Yleistä

1   Toimintakuvaus

1.1   Mikä on Ellibs Library?

   Ellibs Library on Internet-pohjainen palvelu, jonka ansiosta elektronisia kirjoja voi lainata ja hallinnoida verkossa. Ellibs-järjestelmä huolehtii esimerkiksi e-kirjojen hankinnasta ja säilytyksestä, e-kirjakokoelman ylläpidosta, itse lainaustapahtumaan liittyvästä teknologiasta sekä laina-aikojen kontrolloinnista ja kävijäseurannasta - eli kaikesta tarvittavasta.

1.2   Mitä tarvitsen Ellibs Libraryn käyttämiseen?

   Kirjaston ylläpidolle järjestelmän käyttö ei edellytä mitään investointeja, jos kirjastolla on käytössä Internet-yhteys. Järjestelmä liitetään kirjaston kotisivuihin.

   Lainaaja antaa kirjastokorttinsa numeron ja salasanan, jonka jälkeen hän etsii valikoimasta haluamansa e-kirjan ja lataa sen käyttöönsä. Laina-ajan umpeuduttua sähköinen kirjatiedosto sulkeutuu automaattisesti, eikä asiakas voi sitä enää lukea. Vaihtoehtoisesti e-kirjan voi palauttaa ennen ajan päättymistä, jolloin se vapautuu muiden kirjaston käyttäjien lainattavaksi.

   Kirjaston käyttöä varten tarvitaan selain. E-kirjojen lukemiseen tarvitaan puolestaan Adobe Digital Editions -lukuohjelma, jonka asentaminen on ilmaista ja helppoa. Ohjeet ohjelman käyttöön ja lainaamiseen ovat Ellibsin sivuilla kohdassa Ohjeita ja oppaita.

http://www.ellibs.com/fi/node/14809

2   Ellibs Libraryn käyttö

   Jokaisella kirjastolla on oma e-kirjakokoelma. Kokoelmaan kuuluvat kaikki e-kirjat, jotka kyseinen kirjasto on hankkinut itselleen. Kokoelmaan kirjaudutaan omalla kirjastokortin numerolla ja salasanalla tai suorakirjautumislinkin avulla. Kirjastoa hallinnoidaan pääkäyttäjän tunnuksilla, jotka on toimitettu kirjaston henkilökunnalle.

   Kun järjestelmän käyttö lopetetaan, käyttäjän pitää päättää istunto kirjautumalla ulos järjestelmästä. Uloskirjatuminen on erittäin tärkeää esimerkiksi silloin, kun samalla tietokoneella asioi useita eri henkilöitä vuoron perään. Mikäli omaa istuntoa ei päätetä, on mahdollista, että joku toinen lainaa kirjoja edellisen asiakkaan nimissä.

2.1   Kirjaston asiakas

2.1.1   Kokoelman selaaminen ja haku

Kuva 1
Kuva 1. Kokoelman selaaminen

   Kokoelman e-kirjastoa voidaan selata joko linkkien avulla tai tekemällä hakuja. Jokaisen e-kirjan yksityiskohtaiset tiedot ja saatavuustiedot saadaan siirtymällä linkin avulla kirjan tietosivulle (kuva 3). Mikäli e-kirjoja on paljon, voidaan kokoelmassa navigoida eri suuntiin, ja tarvittaessa e-kirjoja voidaan hakea myös hakukonepalvelun avulla. Kirjakaupan puoli puolestaan näyttää kaikki Ellibsin kirjakaupassa olevat kirjat.

Kuva 2
Kuva 2. Hakutuloksia

   Kuvan 2 näkymässä on käytetty hakutoimintoa, ja saatu tuloksia tämän perusteella. Hakusana "access" tuottaa kaikki e-kirjat, joissa esiintyy merkkijono "access". Hakukoneen avulla suuresta kirjamassasta on helppoa rajata pienempiä kokonaisuuksia. Ensimmäisinä listaukseen tulevat e-kirjat, jotka löytyvät suoraan kirjastosta. Haun lopussa ovat kaikki Ellibsin kirjakaupasta kyseisellä haulla löytyvät kirjat. Mikäli kirjastosta ei löydy suoraan etsittyä kirjaa, sitä voi ehdottaa hankittavaksi kokoelmaan (ks. Uusien kirjojen ehdottaminen).

2.1.2   E-kirjojen lainaaminen

Kuva 3
Kuva 3. E-kirjan tietosivu ja lainaaminen

   Kirjan voi lainata e-kirjan tietosivulta (kuva 3). E-kirjalla voi olla enintään kaksi ylläpitäjän määrittelemää lainausaikaa. Esimerkin kirjalla on vain yksi laina-aika. Linkkiä napsauttamalla käynnistyy lainausprosessi, ja kirja siirtyy käyttäjän tietokoneelle lukuohjelmalla (Adobe Digital Editions) luettavaksi. Kirjan saatavuustiedot on kuvattu kunkin kirjan tietojen kohdalla. Esimerkin kuvassa kirjastolla on 5 kappaletta kyseistä kirjaa lainattavissa.

2.1.3    Uusien kirjojen ehdottaminen

Kuva 4
Kuva 4. Kirjan hankintaehdotus

   Käyttäjä voi liikkua saumattomasti kirjakaupan ja kirjaston välillä vasemman puolen linkkien avulla. Kirjakaupan puolella olevia teoksia ei voi kuitenkaan lainata suoraan, sillä kirjasto ei ole hankkinut näitä teoksia kokoelmaansa. Kirjakaupan puolelta löytyvää hyödyllistä e-kirjaa voi ehdottaa hankittavaksi kirjastoon. Klikkaamalla ehdotuslinkkiä avautuu lisätietolomake, johon käyttäjä kirjoittaa kirjan tiedot. Näin kirjaston henkilökunta saa viestin suositellusta kirjasta ja viesti otetaan huomioon hankintoja tehdessä. Jos kirjaa ehdottanut asiakas niin haluaa, järjestelmä lähettää viestin, mikäli e-kirja hankitaan kirjaston kokoelmaan.

2.1.4   Viestintä kirjaston henkilökunnan ja Ellibsin kanssa

Kuva 5
Kuva 5. Yhteydenottolomake

Kirjaston kautta voi lähettää viestin kirjaston henkilökunnalle tai Ellibsille täyttämällä omat tietonsa annettuihin kenttiin. Mikäli asiakas niin haluaa, viestistä lähetetään myös kopio käyttäjän omaan sähköpostiin.

2.1.5   Asiakasroolin vaihto ja omien kirjojen tilaaminen

   Mikäli halutaan siirtyä käyttämään yksityistä kokoelmaa, kirjastosta voi kirjautua ulos. Tällöin kirjakaupan ehdotuslinkit muuttuvat normaaleiksi ostolinkeiksi, ja kirjoja voi ostaa henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtaisessa käytössä on hyvä aktivoida lukuohjelma käyttämällä omaa Adobe ID -tunnusta. Tästä on lisätietoja Ellibsin verkkokaupan ohjesivuilla. Kannattaa myös ottaa huomioon, että uloskirjautumisen jälkeen kirjasto ei enää ole käytettävissä, vaan kirjastoon pääsy vaatii tämän jälkeen uuden kirjautumisen oman kirjastojärjestelmän kautta.

2.2   Kirjaston ylläpito

   Kirjaston ylläpitäjät voivat käyttää samoja palveluita kuin asiakkaatkin. Lisäksi kirjaston ylläpito voi hallita kokoelmaa ja ostaa kirjoja suoraan verkkokaupasta. Verkkokaupan käyttö on helppoa, sillä sen toiminnot ovat käytettävissä aina myös kirjastoa käytettäessä. Verkkokaupan kaikki linkit ovat vasemman puolen valikossa kirjaston uloskirjautumislinkin alapuolella.

Kuva 6
Kuva 6. Kirjaston ylläpitoon kirjautuminen

   Ylläpitäjän palveluihin kirjaudutaan kirjaston ylläpito -linkin avulla kuvan 6 osoittamalla tavalla. Ylläpitäjällä on oikeus kaikkiin kirjaston tarjoamiin hallintapalveluihin. Ylläpitoon kirjaudutaan kullekin kirjastolle toimitetun tunnuksen (muotoa "lib<numero>") ja salasanan avulla. Mikäli kirjautuminen ei onnistu, järjestelmä ilmoittaa virheestä.

 

2.2.1   Kokoelman hallinta

Kuva 7
Kuva 7. Aktiiviset lainat

   Kirjaston ylläpito-ominaisuuksista on mahdollista tarkastella asiakkaiden voimassa olevia lainoja. Lainan poisto vapauttaa kirjan asiakkaalta takaisin kirjaston kokoelmiin, jolloin muut kirjaston käyttäjät voivat lainata teoksen heti lainan poiston jälkeen. Ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi vikatilanteissa.

Laina-ajat

   Verkkokirjaston ylläpitäjä voi määritellä e-kirjoille uudet laina-ajat. Kullekin kirjalle on mahdollista määrittää enintään kaksi laina-aikaa, lyhyt ja pitkä.

Kuva 8
Kuva 8. Laina-aikojen määrittäminen

   Laina-ajat voidaan määritellä e-kirjakohtaisesti tai vaihtoehtoisesti laina-aikoja voidaan hallinnoida ryhminä. Laina-ajat määritellään valitsemalla halutut kirjat valintalaatikkoa käyttämällä ja kirjoittamalla halutut laina-ajat alaosan laatikkoon. Käytössä olevat laina-ajat näkyvät oikean puolen listauksesta.

Ylläpitäjän salasanan vaihto

Kuva 9
Kuva 9. Ylläpitäjän salasanan vaihtaminen

   Kirjaston ylläpidon salasanan vaihto tapahtuu kuvan 9 osoittaman linkin välityksellä. Käytössä oleva salasana on sama kaikille kirjaston ylläpitäjille, joten salasanan vaihdossa on syytä noudattaa huolellisuutta - erityisesti mikäli kirjaston ylläpito on usean eri kirjastokimpan tai henkilön vastuulla.

2.2.2   Tilastot

   Järjestelmän avulla voidaan saada lainaustilastoja kirjastoon hankituista e-kirjoista. Järjestelmä listaa kunkin kirjastoon hankitun teoksen lainamäärät valitulta ajanjaksolta.

 

Kuva 10
Kuva 10. Lainaustilastot

   Kuva 10 näyttää lainaustilastosivun toiminnan. Tarkasteltava ajanjakso valitaan yläosan valitsimesta. Mikäli ajanjaksoa ei ole valittu, tilasto näyttää kaikki lainat kirjaston perustamishetkestä nykyhetkeen. Tilastoa voidaan lajitella yläosan linkkien mukaan, jolloin saadaan lajittelu esimerkiksi lainausmäärän mukaan. Tilastosivu näyttää myös e-kirjat, joilla ei ole ollut lainoja.

2.2.3   Viestintä käyttäjien ja Ellibsin kanssa

Kuva 11
Kuva 11. Kirjastolle saapuneet viestit

   Kirjaston hallinnasta voidaan lukea asiakkaiden ja Ellibsin kirjastolle lähettämiä viestejä. Kuvan osoittamassa esimerkissä eräs käyttäjä on lähettänyt viestin kirjastolle. Viestejä voidaan lukea lukutilassa napsauttamalla viestin nimeä. Viestit voidaan poistaa valitsemalla halutut viestit oikean puolen valitsimella ja painamalla sen jälkeen alaosan poistonäppäintä. Viesteihin voidaan vastata lukutilassa.

2.2.4   Tilaaminen ja ehdotetut e-kirjat

Kuva 12
Kuva 12. Ehdotetut e-kirjat ja käyttäjien viestit

   Asiakkaat voivat ehdottaa hyödyllisinä pitämiään e-kirjoja kirjastolle. Kirjastolle ehdotettuja e-kirjoja voidaan selata viestien selaustoiminnon alapuolella olevasta linkistä. Asiakkaat voivat halutessaan lisätä ehdotukseen viestin, jonka saa näkyviin napsauttamalla kuvan osoittamaa linkkiä. E-kirjoja voi hankkia suoraan ehdotusnäkymän avulla siirtymällä kunkin e-kirjan tietosivulle ja lisäämällä tuotteen ostoskoriin. Mikäli e-kirja hankitaan kirjastoon, asiakas saa tästä ilmoituksen automaattisesti, mikäli hän on valinnut toiminnon kirjaa ehdottaessaan.

Hankinnat

   Kirjaston ylläpito voi hankkia e-kirjoja kirjastoon reaaliajassa käyttäen ostoskoria ja Osta-toimintoa. Tämä tarkoittaa, että e-kirjat ovat tilauksen jälkeen heti kirjaston käytettävissä, ja Ellibs lähettää tilauksesta myöhemmin laskun annettuun osoitteeseen.

   Seuraavassa kuvataan ostoskorin käyttö pääpiirteittäin. Kannattaa huomata, että ostoskoria käytettäessä tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ostoprosessin aikana, jolloin mitään tietoja ei tallenneta.

Kuva 13
Kuva 13. Ostoskorin tarkastelu

   Ostoskori on koko ajan näkyvissä oikean puolen valikossa, kun käyttäjä on kirjaston ylläpitäjä. Ostoskorin sisältö sisältää tilauksessa olevien kirjojen nimet, hinnat ja määrät. Määriä voidaan muuttaa suoraan käyttöliittymästä. Ostoskoriin voidaan lisätä e-kirjoja niin kirjaston kuin verkkokaupankin puolelta.

Kun ostoskoriin on lisätty halutut e-kirjat, ostotapahtumassa voidaan siirtyä eteenpäin. Tämä tapahtuu käyttämällä ostoskorin Kassalle (engl. Checkout) -toimintoa.

Kuva 14

Kuva 14. Ostotapahtuman suoritus

   Kun ostotapahtumassa on siirrytty eteenpäin, nähdään tilaukseen valittujen kirjojen hinnat ja annetaan tilaajan tiedot. Kaikki kentät kannattaa täyttää huolellisesti, sillä samaa kirjastoa voi käyttää useampi tilaaja.

Kuva 15
Kuva 15. Ostotapahtumassa annettavia tietoja

Tilaussivulla alaspäin siirryttäessä annetaan laskutustiedot.

Huom.! Kirjastoasiakkaiden tulee valita maksutavaksi "Lasku kirjastoille".

   Maksutavan valinta on esitetty kuvan 15 keskellä olevassa laatikossa. Tätä valintaa käytettäessä kirjat siirtyvät tilauksen jälkeen automaattisesti kirjaston kokoelmaan, ja Ellibs lähettää laskun tilauksesta annettuun osoitteeseen. E-kirjojen laina-ajat voi jo tässä vaiheessa lisätä suoraan tilaukseen. Laina-aikoja voi myös muuttaa kirjaston ylläpidosta myöhemmin.

Kuva 16
Kuva 16. Tilauksen lisätiedot ja ostotapahtuman jatkaminen

   Viimeisessä kohdassa tilaukseen voidaan kirjoittaa mahdollisia lisätietoja tai kommentteja, jotka Ellibs ottaa huomioon tilausta käsitellessään. Tilauksen yhteenvetoon pääsee napsauttamalla viimeisenä olevaa Tilauksen yhteenveto -linkkiä kuvan 16 osoittamalla tavalla. Vaihtoehtoisesti tilauksen voi peruuttaa, jolloin mitään tietoja ei tallenneta, ja tilaus peruutetaan.

   Viimeisellä sivulla näytetään tilauksen yhteenveto. Mikäli napsautetaan tilauksen lähettämislinkkiä, laskutustiedot siirtyvät Ellibsin järjestelmään, ja valitut e-kirjat ovat heti käytössä kirjaston kokoelmassa.

3   Lisätiedot

3.1   E-kirjaluettelot ja tiedotus uusista e-kirjoista

   Asiakkaan on mahdollista saada myös erillinen e-kirjaluettelo Microsoft Excel -muodossa tai ATOM/RSS-feed-palveluna.

Atom- ja RSS-feedit löytyvät osoitteista:

http://backend2.ellibs.net/feeds/bookstore?mode=atom

http://backend2.ellibs.net/feeds/bookstore?mode=rss

Oheiset listat sisältävät Ellibsin uusimmat kirjat.

   Microsoft Excel -muotoisen listauksen halutuista kirjoista saa kätevästi käyttämällä verkkokaupan hakutoimintoa. Käyttäjä voi valita joko edistyneen haun, tai hän voi kirjoittaa kirjan tietoja suoraan hakulaatikkoon. Edistynyttä hakua käyttämällä tulokset voidaan rajata esimerkiksi viimeisimpään vuoteen tai kuukauteen, jolloin saadaan lista uusista Ellibsin kirjoista halutulta ajanjaksolta.

Kuva 17
Kuva 17. Haun tulosten tallentaminen Microsoft Excel -muodossa

   Kuvan 17 esimerkissä käyttäjä on hakenut hakusanalla "Dummies", jolloin on löydetty 1 201 tulosta. Kun haku on suoritettu ja tulokset listataan sivulle, käyttäjä voi tallentaa tulokset Microsoft Excel -muodossa omalle tietokoneelleen napsauttamalla kuvan osoittamaa linkkiä. Avautuvan tiedoston voi ladata omalle koneelleen selaimen lataustoimintoa käyttämällä.

3.2   Yleistä

   Ellibs-kirjaston yhteystiedot jakautuvat yleisiin käytännön kysymyksiin, teknisiin kysymyksiin sekä taloudellis-hallinnollisiin kysymyksiin. Lisäksi käyttäjät voivat esittää kehittämisehdotuksia ja toivomuksia palveluiden käytettävyyden ja yleisen laadun kehittämiseksi.

Tekniset asiat (esimerkiksi virheraportit):

  •  tuki@ellibs.com

Talous- ja hallintoasiat (esimerkiksi laskutustiedot):

  •  myynti@ellibs.com

Palveluiden kehittäminen:

  •  ellibs@ellibs.com