Sisäänkirjautuminen

Miten Ellibs-kirjasto toimii?

Ellibs-kirjasto on internet-pohjainen palvelu, jonka ansiosta elektronisia kirjoja voi lainata verkossa. Ellibs-järjestelmä huolehtii esimerkiksi e-kirjojen hankinnasta ja säilytyksestä, kokoelman ylläpidosta, itse lainaustapahtumaan liittyvästä teknologiasta, laina-aikojen kontrolloinnista ja kävijäseurannasta - eli kaikesta tarvittavasta.

Järjestelmä kytketään kirjaston kotisivuihin. Lainaaja antaa kirjastokorttinsa numeron ja salasanan, jonka jälkeen hän etsii valikoimasta haluamansa e-kirjan ja lataa sen käyttöönsä. Kysynnän mukaan kirjalle voidaan antaa eripituisia lainausaikoja, esim. 1-30 vrk. Laina-ajan umpeuduttua sähköinen kirjatiedosto sulkeutuu automaattisesti eikä asiakas voi sitä enää lukea.

Tunnistautuminen

Kirjaston lainaaja-asiakkaat tunnistetaan kirjaston oman järjestelmän avulla. Rekisteröintijärjestelmä toimii kirjaston omien suojaustoimintojen takana, joten lainaajat tunnistetaan välittömästi eikä tietosuoja vaarannu. Kirjat voidaan linkittää kirjaston järjestelmään sen oman aineistohaun tai erillisen linkityksen avulla, jolloin ei tarvita muutoksia tietojärjestelmiin. Kirjoihin voidaan myöntää pääsy myös vain tietyistä IP-osoitteista, jolloin kaikki tältä alueelta kirjautuvat voivat lainata e-kirjoja.

Kirjojen tilaaminen

Kirjoja ostetaan tilaamalla halutut kappaleet suoraan Ellibsiltä ja aineistot toimitetaan tilausten mukaan.

Raportointi- ja tilastointipalvelut

Kontrolli- ja seurantajärjestelmästä kirjasto saa tilastoitua tietoa kirjojen lainauksesta ja sivuilla tehdyistä käynneistä.


Ellibs kirjastoille