Sisäänkirjautuminen

Digitaalinen oikeuksien hallinta

Digitaalisen oikeuksien hallinnan (Digital Rights Management, DRM) avulla voidaan hallita e-kirjaan liittyviä oikeuksia. Adoben kehittämän DRM-teknologian avulla e-kirjoja pystytään jakamaan juuri niille käyttäjille, joilla on oikeus hyödyntää kyseistä e-kirjaa. Käytännössä kyse on e-kirjojen laittoman käytön ja jakelun hallinnasta. Kun e-kirja suojataan Adobe DRM-tekniikalla, sisältö salataan ja käyttöoikeus sisältöön sidotaan käyttäjän tunnuksiin ensimmäisellä käyttökerralla.

Voidaksesi lukea Ellibsistä ostettuja Adobe DRM -suojattuja kirjoja, tarvitset ilmaiset Adobe ID -tunnukset ja Adobe DRM-yhteensopivan lukuohjelman. Lue tarvittaessa lisää tunnusten tekemisestä ja laitteellesi sopivista lukuohjelmista ohjesivuilta.

Voit lukea hankkimaasi Adobe DRM-suojattua sisältöä enintään viidessä laitteessasi, kunhan aktivoit niihin kaikkiin lukuohjelman käyttäen samaa Adobe ID-tunnusta. Kopiointi- ja tulostusoikeudet vaihtelevat kirjakohtaisesti ja oikeudet kullekin e-kirjalle ilmoitetaan kirjan tietosivulla.


Avainkäsitteitä