Sisäänkirjautuminen

Haku "liiketoiminnan kehittäminen"

Larikka, Markku - Tuottavuuden jatkuva parantaminen, e-kirja

Tuottavuuden jatkuva parantaminen

Larikka, Markku

8,40€

Yrityksen liiketoiminnan menestyksen ja tulevaisuuden elinvoimaisuuden mitta on tuottavuus ja sen jatkuva kehittyminen. Kehittäminen on kohdennettava asiakkaalle lisäarvon tuottamisen ytimeen eli tuotantoon ja sen kehittämiseen.

Rantanen, Jarkko - Vaikuta tunteisiin! - Lisää voimaa tekemiseen, e-kirja

Vaikuta tunteisiin! - Lisää voimaa tekemiseen

Rantanen, Jarkko

29,25€

Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tunteisiin voi vaikuttaa. Miten käsittelet negatiiviset tunteet rakentavasti ja miten herätät positiivisia tunteita? Entä millä keinoin vaikutat omiin tunteisiisi, miten kohtaat muiden tunteet ja miten johdat…

Hamilo, Marja - Innovaation alkulähteillä, e-kirja

Innovaation alkulähteillä

Hamilo, Marja

8,85€

Se kertoo myös, millaisia ihmisiä ja organisaatioita tarvitaan tähän ketjuun ja miten kansallinen tai kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa innovaation kehittämiseen ja markkinapaikan löytymiseen. Kirja kertoo tarinansa kolmentoista yritysesimerkin kautta.

Tuominen, Kari - Six sigma pähkinässä, e-kirja

Six sigma pähkinässä

Tuominen, Kari

8,75€

Kehittämisen eri vaiheissa käytetään ammattimaisia prosessien kuvaamisen, kehittämisen ja tilastollisen analysoinnin menetelmiä.
Kehittämismallin keskeinen tavoite on virheiden ja vaihtelun aiheuttajien eliminointi.

Tuominen, Kari - Six sigma -kehittämismalli - EFQM 2013, e-kirja

Six sigma -kehittämismalli - EFQM 2013

Tuominen, Kari

27,30€

Six sigma mallin avulla (määrittele, mittaa, analysoi, paranna, ohjaa) voitte arvioida omia kehittämisen käytäntöjänne.
“Kirjan avulla pääsee asiaan sisään vaikka ei olisikaan Six sigma -asiantuntija. Kirjaa voi käyttää Six sigma -ajattelun kannustamiseen