Sisäänkirjautuminen

Haku "fenomenologia"

Kovalainen, Heikki A. - Mitä on filosofia?, e-kirja

Mitä on filosofia?

Kovalainen, Heikki A.

23,85€

Teoksessa suomalaiset filosofit pohtivat kysymystä filosofian olemuksesta ja perusteista. Mitä filosofia on? Millaisia asioita se tutkii? Onko filosofian tehtävä tarjota vastauksia vai esittää kysymyksiä? Onko filosofisiin ongelmiin mahdollista…

Eronen, Ari  - Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin, e-kirja

Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin

Eronen, Ari

17,75€

Laadullinen tutkimus on kokeneellekin tekijälle aina suuri haaste. Metodioppaan Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin ovat kirjoittaneet kasvatustieteen asiantuntijat. Se on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi kaikille laadullisesta tutkimuksesta…

Juuti, Pauli - Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät, e-kirja

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Juuti, Pauli

27,75€

Tutuiksi tulevat esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, diskurssianalyysi, fenomenologia sekä narratiivinen lähestymistapa. Kirjassa esitellään erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmiä haastattelusta havainnointiin sekä opastetaan tutkimuksen