Sisäänkirjautuminen

Haku "Afrika"

Rylander, Kristina  - Att studera Afrika, e-kirja

Att studera Afrika

Rylander, Kristina

16,10€

Att studera Afrika är en guide till Afrikastudier inom främst det samhällsvetenskapliga området. Både tryckta och Internet-baserade källor behandlas i denna nya, grundligt uppdaterade upplaga. Boken ger praktisk vägledning till handböcker, databaser, kartor, statistik och en rad