Sisäänkirjautuminen

Haku "innovaatiot"

Miettinen, Satu - Muotoiluajattelu, e-kirja

Muotoiluajattelu

Miettinen, Satu

17,75€

Kirja esittelee muotoiluajattelua erilaisista näkökulmista konkreettisten case-esittelyjen ja puheenvuorojen avulla: Mitä muotoiluajattelu on? Kuinka sitä mitataan? Miten sitä kehitetään ja hyödynnetään osana yrityksen liiketoimintaa? Kirja nostaa esiin myös muotoiluajattelua taustoittavia