Sisäänkirjautuminen

Haku "opetus"

Rautiainen, Tarja - Pop, protesti, laulu, e-kirja

Pop, protesti, laulu

Rautiainen, Tarja

0,00€

Kuitenkin kokonaisuudessaan vuosina 1964-1970 käyty keskustelu populaarimusiikista loi pohjan myöhemmälle populaari- ja kansanmusiikin opetuksille ja tieteelliselle tarkastelulle Suomessa. Väitöskirja on ensimmäinen 1960-luvun suomalaista populaarimusiikkia