Sisäänkirjautuminen

Haku "lait"

Brunila, Mikael - Verkko suljettu – Internet ja avoimuuden rajat, e-kirja

Verkko suljettu – Internet ja avoimuuden rajat

Brunila, Mikael

13,20€

Tieto ja sen käyttö keskittyvät yhä harvempien käsiin, ja kansalliset ja kansainväliset normit ja lait sanelevat internetin käyttöä ja toimintaa ympäri maailman. Verkko suljettu kertoo, mitkä ideat, käytännöt ja rakenteet ovat tänään internetin vallankahvassa.

Blomqvist, Mika - Tietotekniikan hyödyntäminen savusukelluksessa, e-kirja

Tietotekniikan hyödyntäminen savusukelluksessa

Blomqvist, Mika

8,85€

Selvityksessä ilmeni, että tietotekniikkaa ei ole hyödynnetty savusukeltamisessa ja sen valvonnassa lainkaan, vaikka markkinoilla on laitevalmistajia ja varusteita, joiden avulla turvallisuutta voidaan selkeästi parantaa. Keskeisinä syinä ovat markkinoilla olevien