Sisäänkirjautuminen

Haku "tulkinta"

Paloniitty, Sauli - Rakennuksen lämpökuvaus, e-kirja

Rakennuksen lämpökuvaus

Paloniitty, Sauli

0,00€

Oikean kuvausmenetelmän, kuvien tulkinnan ja asianmukaisen raportin tekemiseen annetaan ohjeet, jotta rakennuksen lämpökuvaus tuotteena saisi kansallisesti luotettavan aseman. Julkaisu on tehty selkeyttämään rakennuksen lämpökuvausta niin kuvaajien kuin tilaajienkin

Haimilahti, Jouni - Lämpökuvaus rakentamisessa, e-kirja

Lämpökuvaus rakentamisessa

Haimilahti, Jouni

55,00€

Jotta lämpökuvauksen tulokset ja niiden tulkinta olisivat luotettavia ja asianmukaisella tasolla, vaaditaan kuvaajalta ja kuvien tulkitsijalta sekä rakennusfysiikan ja rakenteiden että lämpökameran ja sen sovellusohjelmien riittävää tuntemista. Kirjassa esitetään

Liuksiala, Aaro - Rakennussopimukset, e-kirja

Rakennussopimukset

Liuksiala, Aaro

118,00€

Kirja opastaa oikean sopimusvaihtoehdon valinnassa sekä selvittää RT-asiakirjojen tärkeimpien kohtien tulkintoja. YSE 1998 -sopimusehtojen kohdat ja niiden tulkinnat käydään läpi viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa