Sisäänkirjautuminen

Haku "lait"

Vuolio, Raimo - Räjäytysopas, e-kirja

Räjäytysopas

Vuolio, Raimo

87,80€

Lopuksi luodaan katsaus tietokoneavusteiseen räjäytyssuunnitteluun sekä räjäytys- ja louhintatöitä koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Runsas piirroskuvitus havainnollistaa kerrotun asian, ja valmiit harjoitustehtävät ratkaisuineen tukevat asioiden omaksumista.

 - Rakennustöiden laatu 2017, e-kirja

Rakennustöiden laatu 2017

52,35€

Siihen on koottu laajasti rakentamisen laatuun liittyvät lait, vaatimukset ja ohjeet Ratun menetelmäohjeista RYL-kirjoihin, laeista ja standardeista by- ja RIL-julkaisuihin. Näkökulma on vahvasti käytännön työssä. Kirjan

Haimilahti, Jouni - Lämpökuvaus rakentamisessa, e-kirja

Lämpökuvaus rakentamisessa

Haimilahti, Jouni

48,80€

Myös rakennusten lämpöviihtyvyyteen liittyvät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet käydään läpi. Käsiteltävät menetelmät ja teoriat on kerätty ulkomaisista julkaisuista, kuvaus- ja tulkintaohjeista sekä kotimaassa tehdyistä projekteista. Kirja antaa

Lehmusvuori, Timo - Voltti 1 - Teoreettinen sähkötekniikka, e-kirja

Voltti 1 - Teoreettinen sähkötekniikka

Lehmusvuori, Timo

38,40€

Kirjassa käsitellään sähkön fysikaalisia perusominaisuuksia ja sähköpiirien suureiden laskemista Ohmin lain ja Kirchhoffin lakien avulla. Lakeja käyttäen ratkaistaan yksinkertaisia sarja-, rinnan- ja sekakytkentöjä.

Tauriainen, Matti - Suunnittelupalvelujen hankintaopas, e-kirja

Suunnittelupalvelujen hankintaopas

Tauriainen, Matti

14,20€

Oppaassa on huomioitu vuonna 2007 voimaan tulleen hankintalain keskeiset kohdat. Hankintalaki koskee julkisen sektorin hankintoja. Julkisella sektorilla hankintoja suunniteltaessa on oppaan ohjeiden lisäksi tutustuttava hankinta

Neuvonen, Petri - Kerrostalot 1880–2000, e-kirja

Kerrostalot 1880–2000

Neuvonen, Petri

68,30€

Kerrostalot 1880-2000 -kirjaan on koottu tiivistetyssä muodossa 120 vuotta suomalaista arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa. Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti eri aikakausien asuintalojen rakenteita, rakennusmateriaaleja ja LVIS-tekniikkaa. Teema-artikkeleissa on tietoa yleisimpien