Sisäänkirjautuminen

Haku "mittaaminen"

(toim.), Matti - Biologian filosofian näkökulmia, e-kirja

Biologian filosofian näkökulmia

(toim.), Matti

20,15€

Teos pohtii myös joitakin biologisen käsitteen- ja teorianmuodostuksen erityiskysymyksiä kuten lajin käsitettä ja luonnon mittaamisen ongelmaa. Lisäksi käsitellään päämäärän ja tehtävän käsitteitä sekä biologisten ja fysikaalis-kemiallisten teorioiden