Sisäänkirjautuminen

Haku "nuoret"

Koivunen, Kristiina - Suomen nuoret jihadistit, e-kirja

Suomen nuoret jihadistit

Koivunen, Kristiina

14,10€

Suomi on nousemassa turvapaikanhakijoiden vastaisuudessa Euroopan huipulle. Kaikki toisen polven siirtolaiset eivät seuraa toimettomina rasistien katupartioita. Tammikuuhun 2016 mennessä noin 70 ihmistä oli lähtenyt Suomesta taistelemaan Syyriaan…

Arnkil, Tom Erik - Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista, e-kirja

Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista

Arnkil, Tom Erik

19,50€

Oppaan tarkoituksena on madaltaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kynnystä varhaiseen puuttumiseen. Työntekijä saattaa olla huolissaan, kuinka lapselle tai nuorelle on käymässä, jos auttamisyritykset jatkuvat ennallaan.

Ihme, Irene - Arviointi työvälineenä - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen, e-kirja

Arviointi työvälineenä - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Ihme, Irene

24,60€

Kasvava lapsi ja nuori ei osaa tarkastella omaa tekemistään erillään itsestään, minäkäsityksestään. Sen vuoksi yksittäiset arvioinnit tarkoittavat oppilaalle, että hän on hyvä tai huono sen mukaan, mitä arviointi hänelle kertoo. Yksittäiset arviointimenetelmät voidaan

Ståhlberg, Leena - Pienryhmäohjaajan opas, e-kirja

Pienryhmäohjaajan opas

Ståhlberg, Leena

23,70€

Pienryhmäohjauksesta hyötyvät niin nuoret oman paikan etsijät kuin varttuneemmat uusien askelten ottajat. Parhaimmillaan pienryhmäohjaus antaa osallistujille uusia voimavaroja, lisämotivaatiota ja ennen kaikkea vertaistukea. Jokaisen ryhmän jäsenen panos

Törrönen, Jukka - Valvontaa ja vastuuta, e-kirja

Valvontaa ja vastuuta

Törrönen, Jukka

20,40€

Miten juomisesta ja päihteistä on tullut julkisen tilan järjestysongelmia ja millaisia uusia yhteisöohjelmia niiden hallinnoimiseksi on kehitelty? Teoksessa tarkastellaan alkoholi- ja huumeaiheisia pääkirjoituksia, uuden järjestyslain valmistelua eduskunnassa, poliisien näkemyksiä julkisen tilan valvonnasta, kaupunkien

Kiilakoski, Tomi - Kenen kasvatus?, e-kirja

Kenen kasvatus?

Kiilakoski, Tomi

21,30€

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat moniin perinteisiin. Tästä syystä kriittisellä…