Sisäänkirjautuminen

Haku "lomauttaminen"

Parnila, Kirsi - Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti, e-kirja

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

Parnila, Kirsi

54,65€

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisanominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella. Niin ikään työsuhteen

Kallio, Ilari - Työoikeudelliset ratkaisut kommentein, e-kirja

Työoikeudelliset ratkaisut kommentein

Kallio, Ilari

61,20€

Toisessa luvussa selvitetään määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksiä ja muita määräaikaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä, ja kolmannessa luvussa on puolestaan käsitelty työntekijän lomauttamista ja irtisanomista lomautuksen aikana. Kirjan