Sisäänkirjautuminen

Haku "erityispedagogiikka"

Takala, Marjatta - Erityispedagogiikka ja kouluikä, e-kirja

Erityispedagogiikka ja kouluikä

Takala, Marjatta

27,75€

Erityisopetus on jo nyt osa lähes jokaisen koulun arkipäivää. Tulevaisuudessa sitä annetaan yhä enemmän ja se on aiempaa monimuotoisempaa. Kehityksen myötä luokan- ja aineenopettajat sekä myös vanhemmat ja koulun muut ammattilaiset tarvitsevat…

Hautamäki, Jarkko - Erityispedagogiikan perusteet, e-kirja

Erityispedagogiikan perusteet

Hautamäki, Jarkko

34,30€

Suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittama Erityispedagogiikan perusteet esittelee alan teoriaa ja tutkimusta sekä nykyisiä alalla vallitsevia käsityksiä. Mukana on opiskelijalle tarpeellisinta aineistoa ja peruskäsitteistöä, jonka varassa voi hahmottaa ja muodostaa

Luostarinen, Aki - Arvioinnin käsikirja, e-kirja

Arvioinnin käsikirja

Luostarinen, Aki

27,10€

Arviointi on mustaa ja valkoista! Ehei – kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan työtä kuin oppijan arviointitaitojen kehittymistä. Arviointi…

Ahonen, Timo - Oppimisen vaikeudet, e-kirja

Oppimisen vaikeudet

Ahonen, Timo

40,95€

Teos perustuu toisiaan täydentävään kasvatustieteen, ­erityispedagogiikan, neuro-, kehitys- ja kasvatuspsykologian sekä ­genetiikan asiantuntemukseen. Vaikeuksia tarkastellaan yksilöllisen erilaisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen järjestämisen

Kuorelahti, Matti - Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena, e-kirja

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

Kuorelahti, Matti

27,30€

Kirja yhdistää ohjausalan ja erityispedagogiikan osaamisen ensimmäistä kertaa yksiin kansiin. Esimerkiksi oppimisvaikeudet, motivaation puute tai mielenterveyden ongelmat voivat heikentää oppijan koulutuspolulla etenemistä. Kirja antaa työkaluja siihen, miten

Viittala, Kaisu - Lasten yhteinen varhaiskasvatus, e-kirja

Lasten yhteinen varhaiskasvatus

Viittala, Kaisu

0,00€

Kirja on tarkoitettu kasvatuksesta ja erityispedagogiikasta kiinnostuneille ja opiskelijoille. Se sopii myös päivähoitohenkilöstön oman työn kehittämiseen ja arviointiin, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen moniammatillisen yhteistyön osapuolille sekä lasten

Rinne, Risto - Johdatus kasvatustieteisiin, e-kirja

Johdatus kasvatustieteisiin

Rinne, Risto

34,30€

Heidän erityisalojaan kasvatustieteissä ovat kasvatuksen historia, kasvatuksen sosiologia, erityispedagogiikka, aikuiskasvatus ja oppimisen tutkimus.