Sisäänkirjautuminen

Haku "English language learners"

Harman, Ruth - Bilingual Learners and Social Equity, e-kirja

Bilingual Learners and Social Equity

Harman, Ruth

109,10€

Linguistic Tools for Supporting Emergent Critical Language Awareness in the Elementary School
Mary Schleppegrell, Jason Moore
3. ‘We Can Speak to the World’: Applying Meta-linguistic Knowledge for Specialized and Reflexive Literacies
Sally Humphrey
4.

LingoPro English

LingoPro English

Lingonet

17,65€

LingoPro English opastaa käyttämään englannin kieltä luontevasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma koostuu kielenoppijan ja kielivalmentajan välisistä opetuskeskusteluista, joissa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Jokaiseen keskusteluun

LingoPro English

LingoPro English

Lingonet

17,65€

LingoPro English opastaa käyttämään englannin kieltä luontevasti työelämän vuorovaikutustilanteissa. Ohjelma koostuu kielenoppijan ja kielivalmentajan välisistä opetuskeskusteluista, joissa käydään läpi erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita. Jokaiseen keskusteluun