Sisäänkirjautuminen

Haku "laitteet"

Tuominen, Kari - Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - EFQM 4c, e-kirja

Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - EFQM 4c

Tuominen, Kari

8,75€

Organisaatio pitää huolta rakennuksista, koneista ja laitteista sekä hallitsee materiaalien käytön:
Menestyvät organisaatiot käyttävät kiinteää omaisuutta suunnitelmiensa mukaisesti. Ne turvaavat ja pitävät huolta omaisuudestaan sekä parantavat koneiden

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen, e-kirja

Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Koneet, laitteet ja muu varustus ovat ydinprosesseille resursseja. Laitteiston hankinta, huolto ja kunnossapito ovat niiden tukiprosesseja.
TPM-ohjelma on näiden prosessien radikaalia ja jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa siten,