Sisäänkirjautuminen

Haku "unet"

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-kirja

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

28,00€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia…

Hetemäki, Ilari - Kaikkea sattuu, e-kirja

Kaikkea sattuu

Hetemäki, Ilari

15,00€

Teoksessa selvitetään myös sattuman osuutta esimerkiksi talouden ennustamisessa, addiktoitumisessa, viikonlopun säässä, kirjailijan inspiraatiossa ja unissa.

Toikko, Timo - Sosiaalityön ideat: johdatus sosiaalityön historiaan, e-kirja

Sosiaalityön ideat: johdatus sosiaalityön historiaan

Toikko, Timo

23,00€

Sosiaalityön universaalit ja ajattomat piirteet ovat hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa. Toikko kuvaa olosuhteita, joiden vallitessa sosiaalityö on syntynyt mutta myös sitä, millaiseen ajatteluun sosiaalityö ja sen kehitys ovat perustuneet. Hän nostaa esiin

Dernbach, Beatrice - Handbuch Wissenschaftskommunikation, e-kirja

Handbuch Wissenschaftskommunikation

Dernbach, Beatrice

47,40€

10 Jahre Kinder-Uni: Ein innovatives Format überschreitet die Universität und gewinnt internationale Dimensionen
Michael Seifert
24. Unimpressed by Science – Wissenschaftskommunikation in der naturwissenschaftlichen Ausbildung
Helmut Jungwirth, Kerstin