Sisäänkirjautuminen

Haku "sosiaalihistoria"

Helkama, Klaus - Suomalaisten arvot, e-kirja

Suomalaisten arvot

Helkama, Klaus

9,40€

Suomalaiset arvostavat luontoa, rehellisyyttä ja sivistystä – vai arvostavatko? Onko vapaus oikeiston hyve ja tasa-arvo vasemmiston? Kuinka uskonto ja talous vaikuttavat arvomaailmaan? Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa. Jos arvostaa ystävyyttä yli…

Mattila, Markku - Kansamme parhaaksi, e-kirja

Kansamme parhaaksi

Mattila, Markku

23,95€

Kansamme parhaaksi -Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti Vuosisadan alussa usko niin henkisten, ruumiillisten, sosiaalistenkuin moraalistenkin ominaisuuksienkin periytymiseen oli vahva. Ajan uutta huipputiedettä, perinnöllisyysoppia,…

Sirén, Kirsi - Suuresta suvusta pieneen perheeseen, e-kirja

Suuresta suvusta pieneen perheeseen

Sirén, Kirsi

23,95€

Modernin väestötieteen isästä T. R. Malthusista alkaen ovat useat sosiaaliteoreetikot osoittaneet Länsi-Euroopan ja muun maailman avioitumis- ja perhemallien erilaisuuden. 1700-luvun lopun itäsuomalainen perhe sijoittuu sekä perhejärjestelmien…

Waris, Elina - Yksissä leivissä, e-kirja

Yksissä leivissä

Waris, Elina

23,95€

Yksissä leivissä -Ruokolahtelainen perhelaitos ja yhteisöllinen toiminta 1750-1850 Yksissä leivissä -teoksen tutkimuskohteena ovat laajat perhekokonaisuudet, ryhmäperheet. Teos lähestyy 1700- ja 1800-luvun ruokolahtelaista ryhmäperhelaitosta…

Kocka, Jürgen - Kapitalismin lyhyt historia, e-kirja

Kapitalismin lyhyt historia

Kocka, Jürgen

21,00€

1941) on viime vuosikymmenten kansainvälisesti arvostetuimpia talous- ja sosiaalihistorian tutkijoita. Hän on syventynyt erityisesti Saksan sekä Euroopan historiaan.