Sisäänkirjautuminen

Haku "erityispedagogiikka"

Viittala, Kaisu - Lasten yhteinen varhaiskasvatus, e-kirja

Lasten yhteinen varhaiskasvatus

Viittala, Kaisu

0,00€

Kirja on tarkoitettu kasvatuksesta ja erityispedagogiikasta kiinnostuneille ja opiskelijoille. Se sopii myös päivähoitohenkilöstön oman työn kehittämiseen ja arviointiin, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen moniammatillisen yhteistyön osapuolille sekä lasten