Sisäänkirjautuminen

Haku "Yrityksen perustaminen"

Hakkola, Esa - Esinevakuudet, e-kirja

Esinevakuudet

Hakkola, Esa

86,95€

Tarkastelun kohteena on panttioikeuden elinkaari sen perustamisesta realisaatioon. Kirjassa käsitellään seikkaperäisesti myös muita esinevakuuksia kuten pidätysoikeutta ja omistuksenpidätystä. Huomiota kiinnitetään myös erityisrahoitusjärjestelyihin, kuten