Sisäänkirjautuminen

Haku "elämänkaari"

Sinkkonen, Jari - Kiintymyssuhteet elämänkaaressa, e-kirja

Kiintymyssuhteet elämänkaaressa

Sinkkonen, Jari

26,70€

Kirjan pääteemana on kiintymyssuhteiden heijastuminen kaikkiin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Kirjassa kuvataan kiintymyssuhteiden merkitystä ja kehittymistä vauvaiästä vanhuuteen.

Nurmi, Jari-Erik - Ihmisen psykologinen kehitys, e-kirja

Ihmisen psykologinen kehitys

Nurmi, Jari-Erik

39,20€

Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita varhaislapsuudesta keskilapsuuden ja nuoruuden kautta aikuisuuteen ja vanhuuteen sekä kehityspsykologian tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen historiaa.