Sisäänkirjautuminen

Haku "opetus"

Purjo, Timo - Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta, e-kirja

Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

Purjo, Timo

0,00€

Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään loputonta arvokeskustelua,…

Kallio, Jyrki - Mestari Kongin keskustelut. Kungfutselaisuuden ydinolemus, e-kirja

Mestari Kongin keskustelut. Kungfutselaisuuden ydinolemus

Kallio, Jyrki

25,75€

Mestari Kongin eli Kungfutsen opetusten pohjalle rakentunut kungfutselaisuus on jo yli kahden vuosituhannen ajan ollut itäaasialaisten yhteiskuntien henkinen selkäranka. Kungfutselaisuuden ydin on huomaavaisuudessa ja perinteen kunnioituksessa. Mestari Kong opetti paluuta vanhaan hyvään

Seneca: Elämän lyhyydestä

Seneca: Elämän lyhyydestä

Torkki, Juhana

22,80€

Miten käyttää aika järkevästi? Miksi kiire on vahingollista? Miksi nautinnon tavoittelu ei johda onneen? Miksi hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita, ja mikä on paras tapa suhtautua epäonneen? Senecan vastaukset piirtävät eloisan kuvan antiikin Rooman elämästä, mutta ovat samalla ajattomia

Rikastu taatulla tavalla

Rikastu taatulla tavalla

Wattles, Wallace D.

9,40€

Kirjan opetukset ovat yleismaailmallisia ja toimivat edelleenkin. Kuten luonnonlaeissa, myös vaurastumisessa pätevät tietyt lainalaisuudet. Kun asiat tekee oikealla tavalla, on lopputuloksena taattu lopputulos. Tämä äänikirja on enneminkin käytännöllinen,

Hellsten, Tommy - Valo syntyy pimeässä, e-kirja

Valo syntyy pimeässä

Hellsten, Tommy

22,30€

Kalevi Virtanen on opetusneuvos ja pappi. Hän on kirjoittanut useita teoksia, mm. Mielen reunalla (1999) ja Lohdutus (2014), ja toimittanut monia teoksia. "

Keinänen, Jari - Tietämisen haasteet: FI4, e-kirja

Tietämisen haasteet: FI4

Keinänen, Jari

20,85€

Tietämisen haasteet on lukion filosofian Tieto, tiede ja todellisuus -kurssin (FI4) oppikirja, joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa tutustutaan metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian peruskysymyksiin.

Rauhala, Lauri - Ihmiskäsitys ihmistyössä, e-kirja

Ihmiskäsitys ihmistyössä

Rauhala, Lauri

22,20€

Teos Ihmiskäsitys ihmistyössä palvelee opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä sekä tutkijoita, mutta myös jokaisen lukijan omaa inhimillistä kehitystä.

Heikkilä, Martta - Taidekritiikin perusteet, e-kirja

Taidekritiikin perusteet

Heikkilä, Martta

25,75€

Teos on tarkoitettu taiteen tutkimuksen eri alojen oppikirjaksi, taiteen ammattilaisille ja tutkijoille, toimittajille, taideopetuksen oheismateriaaliksi ja kaikille, joita puhe taiteesta kiinnostaa.