Sisäänkirjautuminen

Haku "lait"

Bongiovanni, Giorgio - Reasonableness and Law, e-kirja

Reasonableness and Law

Bongiovanni, Giorgio

153,95€

Table of contents
Part I. Legal, Political and Constitutional Theory
1. The Reasonableness of the Law
Robert Alexy
2. A Sufficientist Approach to Reasonableness in Legal Decision-Making and Judicial Review
Giovanni Sartor
3. Reasonableness,…

Baillargeon, Normand - Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi, e-kirja

Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi

Baillargeon, Normand

22,20€

Kanadalaisfilosofi Normand Baillargeonin Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi johdattaa kriittisen ajattelun perusteisiin iskevästi, tehokkaasti ja yleistajuisesti. Baillargeonin opastuksella lukija oppii tunnistamaan päättelyn virheet, harhaanjohtavat…

Ojanen, Eero - Miehen filosofia, e-kirja

Miehen filosofia

Ojanen, Eero

22,20€

Jokapäiväinen kielenkäyttömme ja arkiset käyttäytymisen lait paljastavat miehestä monia puolia. ”Suomen mies, miehekäs mies, tosi mies, miekkonen, miehenketale, piru mieheksi – miehen työ, miehen kunnia, miehen mitta, miehen malli”. Parhaimmillaan

Dewey, John - Julkinen toiminta ja sen ongelmat, e-kirja

Julkinen toiminta ja sen ongelmat

Dewey, John

24,85€

Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan filosofian kuin viestintäteoriankin klassikko. Teoksessaan Dewey pohtii julkisen keskustelun ja demokraattisen julkisuuden ongelmia. Hän jäljittää sitä, miten ihmisille

Juurikkala, Kaija - Askeleita: intuition mestarikurssi, e-kirja

Askeleita: intuition mestarikurssi

Juurikkala, Kaija

4,80€

Mahdottomilta vaikuttavat harjoitukset nostattavat kurssilaissa riemullisia oivalluksia, upottavat epäilyksiin ja avaavat uusia ovia syvemmälle sisimpään. Itseään uudeksi luovat vaeltajat innostavat esimerkillään ja huikealla kasvullaan myös muita.

Alhanen, Kai - Dialogi demokratiassa, e-kirja

Dialogi demokratiassa

Alhanen, Kai

25,70€

Samalla luonnostellaan uudenlaista osallisuustajun kansalaishyvettä, jonka omaksuminen voi elvyttää demokratian sen nykyisestä tilasta. Teos näyttää, että yhdessä virittäytyminen, kuvitteleminen, harkinnan harjoittelu ja uskallus heittäytyä leikkiin voivat

Spinoza, Benedictus de - Etiikka, e-kirja

Etiikka

Spinoza, Benedictus de

18,10€

Jos kaikki tapahtuu kausaalilakien mukaisesti, mitä sijaa jää etiikalle? Mitä tarkoittaa kysymys hyvästä ja pahasta, ja mitä merkitystä on arvoilla, hyveillä ja ihanteilla? Etiikassa Spinoza kiteyttää näkemyksensä hyveiden mukaan elämisestä ja onnellisuuden

Rikastu taatulla tavalla

Rikastu taatulla tavalla

Wattles, Wallace D.

9,40€

Kuten luonnonlaeissa, myös vaurastumisessa pätevät tietyt lainalaisuudet. Kun asiat tekee oikealla tavalla, on lopputuloksena taattu lopputulos. Tämä äänikirja on enneminkin käytännöllinen, kuin filosofinen opas vaurastumiseen. Kirjan on suomentanut Juha