Sisäänkirjautuminen

Haku "elämänkaari"

Sainio, Arto - OpenOffice.org  Calc- taulukkolaskenta, e-kirja

OpenOffice.org Calc- taulukkolaskenta

Sainio, Arto

6,00€

Julkaisussa käydään läpi yksinkertaisen taulukon elämänkaari suunnittelusta lopullisen version tulostukseen. Lisäksi esitellään kaavioiden teko ja muokkaaminen, tietokanta-alueiden käyttö, ristiintaulukointi sekä parikymmentä yleisesti tarvittavaa funktiota.

Sainio, Arto - OpenOffice.org Calc  osa1 - Taulukkolaskennan perusteet, e-kirja

OpenOffice.org Calc osa1 - Taulukkolaskennan perusteet

Sainio, Arto

6,00€

Julkaisussa käydään läpi yksinkertaisen taulukon elämänkaari suunnittelusta lopullisen version tallentamiseen ja tulostukseen. Lisäksi esitellään kaavioiden teko ja muokkaaminen, tietokanta-alueiden käyttö, ristiintaulukointi ja parikymmentä yleisesti tarvittavaa

Sainio, Arto - Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet, Access, e-kirja

Relaatiotietokannan kehittämisen perusteet, Access

Sainio, Arto

7,00€

Julkaisussa käydään läpi relaatiotietokannan elämänkaari taustatietojen keräämisestä toimi-vaan ja muutettavaan ratkaisuun. Julkaisu sisältää runsaasti harjoituksia, joista noin puoleen on vastaukset. Julkaisuun liittyy myös esimerkkitiedostoja, jotka