Sisäänkirjautuminen

Haku "historiantutkimus"

Kalela, Jorma - Historiantutkimus ja historia, e-kirja

Historiantutkimus ja historia

Kalela, Jorma

16,85€

Historiantutkimus ja historia on tarkoitetu yliopistolliseksi oppikirjaksi, jossa tarkastellaan historiantutkimuksen perustavia kysymyksiä tutkijan käytännön työn nakökulmasta. Teos soveltuu myös käsikirjaksi niin historiantutkijalle kuin maallikollekin.

Koskivirta, Anu - Historiantutkimuksen etiikka, e-kirja

Historiantutkimuksen etiikka

Koskivirta, Anu

27,75€

Voiko menneisyyden ihmisistä kirjoittaa mitä tahansa, kunhan kuvaus on tosi? On helppo tuomita historian vääristeleminen ja käyttäminen propagandan välineenä, mutta moraalisesti kyseenalaista voi olla myös vilpittömästi totuuteen pyrkivä historiantutkimus. Esimerkiksi henkirikoksia

Peltonen, Matti - Mikrohistoriasta, e-kirja

Mikrohistoriasta

Peltonen, Matti

20,15€

Kolmanneksi yritän hahmottaa historiantutkimuksen ja muiden yhteiskuntatieteiden mikronäkökulmien yhtymäkohtia ja metodologisen keskustelun samankaltaisuuksia mikro- ja makrotasojen yhteyksien pohdinnassa. (Matti Peltosen esipuheesta).

Hakkarainen, Jani - Muisti, e-kirja

Muisti

Hakkarainen, Jani

0,00€

Muisti on oleellinen osa kaikkea ihmisen toimintaa. Ilman muistia ihminen menettäisi yhteyden itseensä, läheisiinsä ja ympäristöönsä ja jopa yksinkertaisimmat arjen askareet muuttuisivat mahdottomiksi. Muistista ja muistoista puhuttaessa mieleen…