Sisäänkirjautuminen

Haku "fenomenologia"

Lindberg, Susanna - Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan, e-kirja

Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan

Lindberg, Susanna

26,75€

Saksalaisen filosofin Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770-1831) teos Hengen fenomenologia on yksi filosofian historian vaikutusvaltaisimmista teoksista. Sen haastavana lähtöajatuksena on, että filosofisen ajattelun alkuperänä ja päämääränä on inhimillinen, historiallinen kokemus

Miettinen, Timo - Fenomenologian ydinkysymyksiä, e-kirja

Fenomenologian ydinkysymyksiä

Miettinen, Timo

25,70€

1900-luvun alussa syntynyt fenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia, ja se vaikuttaa yhä vahvasti eurooppalaisessa nykyajattelussa. Fenomenologialla on merkittävä jalansija myös nykyisessä poikkitieteellisessä keskustelussa,

Kemppainen, Erkki - Kertomus filosofiasta, e-kirja

Kertomus filosofiasta

Kemppainen, Erkki

15,00€

Kertomus filosofiasta johdattaa lukijan matkalle keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja käsitteisiin maailman ymmärtämiseksi. Keskustelut liukuvat ontologiasta tietoteoriaan ja tieteenfilosofiaan sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan. Eniten teoksessa…

Husserl, Edmund - Filosofia ankarana tieteenä, e-kirja

Filosofia ankarana tieteenä

Husserl, Edmund

17,75€

Fenomenologian synty on mannermaisen ajattelun olennaisimpia käänteitä. Vuonna 1911 ilmestynyt Filosofia ankarana tieteenä on fenomenologian ensimmäinen manifesti ja koko suuntauksen lähtölaukaus, jonka satavuotista vaikutushistoriaa on vaikea

Jokela, Teemu - Pahuus ja armo, e-kirja

Pahuus ja armo

Jokela, Teemu

5,00€

Kärsimys on aina läsnä ihmisen elämässä, milloin lähempänä, milloin kauempana. Osa tästä kärsimyksestä johtuu luonnollisista syistä, kuten sairauksista, onnettomuuksista ja vanhenemisesta. Mutta osan lähteenä ovat toistet ihmiset - kyseessä…

Klemola, Timo - Taidon filosofia - filosofin taito, e-kirja

Taidon filosofia - filosofin taito

Klemola, Timo

0,00€

"Oma liikkeeni ankkuroituu idän perinteisiin. Idässä liikkumisen taitoa ja taidetta ei eroteta jyrkästi toisistaan. Siksi voin sanoa, että olen tanssinut tähänastisen elämäni läpi karaten, taijin ja yi quanin liikkeiden ja istunut pitkiä aikoja…