Sisäänkirjautuminen

Haku "yritykset ysa"

Juutinen, Sirpa - Strategisen yritysvastuun käsikirja, e-kirja

Strategisen yritysvastuun käsikirja

Juutinen, Sirpa

66,55€

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun

Hänti, Sirpa - Oivaltava myyntityö - Asiakkaana organisaatio, e-kirja

Oivaltava myyntityö - Asiakkaana organisaatio

Hänti, Sirpa

Alk. 8,80€

Kirjassa yhdistyvät kirjoittajien pitkä yrityselämän myyntiosaaminen, uusin tutkimustieto ja vahva pedagoginen kokemus. Oivaltava myyntityö - Asiakkaana organisaatio motivoi myynnin opiskeluun ja luo realistisen kuvan myynnistä ammattina. Se esittelee henkilökohtaisen

Rantanen, Marjo - Tunnelmamuotoilu, e-kirja

Tunnelmamuotoilu

Rantanen, Marjo

61,20€

Hyvästä tunnelmasta hyötyvät kaikki - niin asiakkaat, työntekijät kuin yrityksen johto. Tulevaisuuden menestyjät osaavat luoda ja johtaa kokemuksia ja tunnelmaa sekä tehdä itsestään kiinnostavia uudella tavalla. Kirjassa käsitellään, miten luoda kokemuksia

Saksi, Jukka - Johtaja on media!, e-kirja

Johtaja on media!

Saksi, Jukka

36,30€

Kirja kuvaa digitaalisuuden ja mediallistumisen murroksen vaikutuksia johtajuuden kautta yritysten maineeseen ja lopulta omistaja-arvoon. Teokseen on haastateltu 70 johtamisen huippuammattilaista Suomesta. Muun muuassa Björn Walhroos, puolustusvoimain komentaja Jarmo

Huhtala, Marjo - Asennejohtaja - Arjen työkalut esimiehille, e-kirja

Asennejohtaja - Arjen työkalut esimiehille

Huhtala, Marjo

54,90€

Kirjaan haastatellaan suomalaisia yritysjohtajia ja johtavia asiantuntijoita. Kirjaan haastateltujen henkilöiden tarinat ja kertomukset tuovat esimerkkejä siitä millaisten vallitsevien asenteiden kanssa he ovat joutuneet painimaan haastavissa tilanteissa, millaisella