Sisäänkirjautuminen

Haku "yhteistoimintamenettely"

Suonsivu, Pekka - Tie hyviin päätöksiin terveydenhuollossa, e-kirja

Tie hyviin päätöksiin terveydenhuollossa

Suonsivu, Pekka

6,00€

Päätöksiä terveydenhuollossa tehdään sekä hyvän valmistelun pohjalta että tilanteen vaatiessa nopeasti ilman valmistelua. Organisaatioissa hyvää päätöksentekoa auttaa toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tässä Pekka Suonsivun…

Hietala, Harri - Paikallinen sopiminen ja sopimukset, e-kirja

Paikallinen sopiminen ja sopimukset

Hietala, Harri

50,55€

Paikallinen sopiminen ja sopimukset -teokseen on koottu tiedot työlainsäädännön sallimasta paikallisen sopimisen alasta ja keinoista. Teos vastaa ajankohtaisen aiheen herättämiin kysymyksiin, kuten: - Mistä asioista voidaan paikallisesti…

 - Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2019, e-kirja

Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2019

25,00€

Artikkelit ovat: - Hietala, Harri: Henkilöstön edustajat yhteistoimintamenettelyssä - Lamponen, Helena: Kokonaistyöaikamääräykset ja joustotyöaika - arviointia Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun C-55/18 CCOO v. SAE vaikutuksista Suomessa - Maarianvaara,

Österberg, Maritta - Henkilöstöasiantuntijan käsikirja, e-kirja

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Österberg, Maritta

57,55€

Ongelmatilanteita syntyy päivittäin: Missä tilanteissa saa tehdä huumetestin? Mitä asioita pitää viedä yhteistoimintamenettelyyn? Mitä rekrytointihaastattelussa ei saa kysyä? Mitkä ovat henkilöstösuunnittelun tavoitteet? Miten toteutetaan hyvä perehdyttäminen? Hyvin