Sisäänkirjautuminen

Haku "yhteiskuntatieteet"

Rolin, Kristina - Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia, e-kirja

Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia

Rolin, Kristina

25,00€

Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia pohtii tieteenfilosofian keinoin soveltavan tutkimuksen yhteiskuntatieteille asettamia haasteita. Miten soveltavan tutkimuksen tuloksia tulisi tarkastella? Mikä asema tieteellisillä arvoilla

Erola, Jani - Johdatus sosiologian perusteisiin, e-kirja

Johdatus sosiologian perusteisiin

Erola, Jani

31,00€

Miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja millä perusteella? Mitä siitä seuraa? Kysymykset ovat keskeisiä sosiologiassa, yleisessä yhteiskuntatieteessä. Se tutkii sosiaalista maailmaa, ja vain tutkijan mielikuvitus rajaa kohteita. Johdatus sosiologian perusteisiin

Mills, C. Wright - Sosiologinen mielikuvitus, e-kirja

Sosiologinen mielikuvitus

Mills, C. Wright

26,00€

Sosiologinen mielikuvitus -teoksessa Mills kritisoi yhteiskuntatieteiden liian yleisiä ja abstrakteja selitysmalleja. Millsin mukaan yhteiskuntatieteilijän on oltava älyllisesti valpas käsityöläinen, joka heittäytyy aistit avoinna todellisuuteen ja etsii rohkeasti

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi liikkeessä, e-kirja

Diskurssianalyysi liikkeessä

Jokinen, Arja

17,00€

Diskurssianalyysi liikkeessä tarjoaa ajattelun ja tutkimisen välineitä lukijoille, jotka ovat kiinnostuneet kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana. Se soveltuu yhtä hyvin yliopiston opiskelijoille ja opettajille kuin tutkijoillekin. Kirjan päähuomio…

Eriksson, Kai - Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa, e-kirja

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa

Eriksson, Kai

31,00€

Verkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita. Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa on yleisesitys