Sisäänkirjautuminen

Haku "yhteiskuntafilosofia"

Weber, Max - Tiede ja politiikka, e-kirja

Tiede ja politiikka

Weber, Max

28,00€

Viime vuosisadan merkittävin yhteiskuntatieteilijä Max Weber piti välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaksi tärkeää maailmankatsomuksellista luentoa. Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina.
Tiede…

Arendt, Hannah - Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot, e-kirja

Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot

Arendt, Hannah

12,00€

Pokkariversio Suom. Riitta Oittinen ja työryhmä Mitä tapahtuu, jos automaatio vapauttaa ihmiskunnan sen vanhimmasta ja luonnollisimmasta taakasta, työnteosta ja välttämättömyyden orjuudesta? Hannah Arendt pohtii Vita activassa modernin ihmisyyden…

Dewey, John - Julkinen toiminta ja sen ongelmat, e-kirja

Julkinen toiminta ja sen ongelmat

Dewey, John

28,00€

Suom. Mika Renvall John Dewey (1859-1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan…

Ahonen, Pertti - Elämän työ epävarmuuksien maailmassa, e-kirja

Elämän työ epävarmuuksien maailmassa

Ahonen, Pertti

0,00€

Filosofia luonnehtii aikaamme sanalla kontingenssi. Moni asia on niin - tai sitten se on näin. On vaikea saada selkoa, kuinka asiat ovat ja kuinka niiden ja meidän käy. Teoksen aikalaisdiagnoosin nojalla kontingenssin vaikutukset ovat kouriintuntuvia.…

Pyykkönen, Miikka - 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria, e-kirja

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria

Pyykkönen, Miikka

31,00€

Filosofiaa, sosiologiaa ja antropologiaa – strukturalismia, psykoanalyysia, eksistentialismia, situationismia, pragmatismia, jälkistrukturalismia! 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria tarjoaa asiantuntevan katsauksen keskeisimpiin ranskalaisteoreetikoihin…

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, e-kirja

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

29,00€

Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen on vaativaa. Toisen ihmisen tunnustaminen tasaveroiseksi toimijaksi voi kuitenkin olla vielä niitäkin vaikeampaa. Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti…

Keinänen, Jari - Yhteiskuntafilosofian haasteet FI3 (OPS16), e-kirja

Yhteiskuntafilosofian haasteet FI3 (OPS16)

Keinänen, Jari

20,00€

Yhteisöllisyyden haasteet on yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin johdatteleva lukion filosofian oppikirja (FI3), joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa pohditaan, miksi yhteiskuntia on olemassa, miten

Salminen, Antti - Energia ja kokemus, e-kirja

Energia ja kokemus

Salminen, Antti

26,00€

Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.
Kun öljy ehtyy, alkaa ennennäkemätön…

Salminen, Antti - Elo ja anergia, e-kirja

Elo ja anergia

Salminen, Antti

27,00€

Miksi sadanviidenkymmenen vuoden aikana käytetystä ainutlaatuisen suuresta fossiilisesta energiapanoksesta seuraa nimenomaan luonnon tuho? Mitä on tapahtunut, kun energia työskentelee elämää vastaan? Kysymykset heräävät, kun myönnetään, että…

Kilpinen, Erkki - Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä, e-kirja

Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä

Kilpinen, Erkki

25,00€

Teos esittelee kotimaisten asiantuntijoiden voimin alun perin Yhdysvalloissa 1800-luvun loppupuolella syntynyttä mutta sittemmin myös Euroopassa keskeiseksi filosofiseksi suuntaukseksi noussutta pragmatismin perinnettä. Sen suuria klassikkohahmoja…