Sisäänkirjautuminen

Haku "yhteiskuntafilosofia"

Räikkä, Juha - Yhteiskuntafilosofia, e-kirja

Yhteiskuntafilosofia

Räikkä, Juha

94,75€

Nyt käsillä olevan kirjan tarkoituksena on antaa yleiskuva yhteiskuntafilosofiasta. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin, mutta yleistajuisesti kirjoitettuja artikkeleita voi lukea kuka tahansa yhteiskuntafilosofiasta

Kauppinen, Ilkka - 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria, e-kirja

1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria

Kauppinen, Ilkka

27,75€

Yhteiskuntateoriaa tarvitaan, jotta osaisimme arvioida ja tulkita, mitä ympärillämme tapahtuu, mitä tulevaisuudelta voidaan odottaa ja miten yhteiskunnalliseen todellisuuteen on mahdollista vaikuttaa. 1900-luvun saksalainen yhteiskuntateoria luotaa…

Juuti, Pauli - Kylmästä lämpimään: Inhimillisyyttä etsimässä, e-kirja

Kylmästä lämpimään: Inhimillisyyttä etsimässä

Juuti, Pauli

6,00€

Trumpin valinta, Brexit, populismin lisääntyminen ja muukalaisvastaisuus ovat esimerkkejä kulttuurimme muuttumisesta entistä kylmemmäksi. Tarvitaan sivistyksen ja viisauden vastavoimia, jotta kulttuurimme voisi muuttua entistä inhimillisemmäksi.…

Weber, Max - Tiede ja politiikka, e-kirja

Tiede ja politiikka

Weber, Max

24,85€

Viime vuosisadan merkittävin yhteiskuntatieteilijä Max Weber piti välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaksi tärkeää maailmankatsomuksellista luentoa. Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Tiede…

Kemppainen, Erkki - Kertomus filosofiasta, e-kirja

Kertomus filosofiasta

Kemppainen, Erkki

15,00€

Keskustelut liukuvat ontologiasta tietoteoriaan ja tieteenfilosofiaan sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan. Eniten teoksessa käsitellään Immanuel Kantin, Edmund Husserlin, Ludwig Wittgensteinin, G. H. von Wrightin ja Jürgen Habermasin ajatuksia.

Arendt, Hannah - Vita activa: Ihmisenä olemisen ehdot, e-kirja

Vita activa: Ihmisenä olemisen ehdot

Arendt, Hannah

10,65€

Mitä tapahtuu, jos automaatio vapauttaa ihmiskunnan sen vanhimmasta ja luonnollisimmasta taakasta, työnteosta ja välttämättömyyden orjuudesta? Hannah Arendt pohtii Vita activassa modernin ihmisyyden paradoksia: tieteen edistysaskeleet ovat tehneet…

Keinänen, Jari - Yhteiskuntafilosofian haasteet FI3 (OPS16), e-kirja

Yhteiskuntafilosofian haasteet FI3 (OPS16)

Keinänen, Jari

20,85€

Yhteiskuntafilosofian haasteet on yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin johdatteleva lukion filosofian oppikirja (FI3), joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa pohditaan,

Dewey, John - Julkinen toiminta ja sen ongelmat, e-kirja

Julkinen toiminta ja sen ongelmat

Dewey, John

24,85€

John Dewey (1859-1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan filosofian…