Sisäänkirjautuminen

Haku "yhteiskuntafilosofia"

Räikkä, Juha - Yhteiskuntafilosofia, e-kirja

Yhteiskuntafilosofia

Räikkä, Juha

57,25€

Nyt käsillä olevan kirjan tarkoituksena on antaa yleiskuva yhteiskuntafilosofiasta. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin, mutta yleistajuisesti kirjoitettuja artikkeleita voi lukea kuka tahansa yhteiskuntafilosofiasta

Arendt, Hannah - Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot, e-kirja

Vita activa. Ihmisenä olemisen ehdot

Arendt, Hannah

12,00€

Pokkariversio Suom. Riitta Oittinen ja työryhmä Mitä tapahtuu, jos automaatio vapauttaa ihmiskunnan sen vanhimmasta ja luonnollisimmasta taakasta, työnteosta ja välttämättömyyden orjuudesta? Hannah Arendt pohtii Vita activassa modernin ihmisyyden…

Pyykkönen, Miikka - 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria, e-kirja

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria

Pyykkönen, Miikka

31,00€

Filosofiaa, sosiologiaa ja antropologiaa – strukturalismia, psykoanalyysia, eksistentialismia, situationismia, pragmatismia, jälkistrukturalismia! 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria tarjoaa asiantuntevan katsauksen keskeisimpiin ranskalaisteoreetikoihin…

Ahonen, Pertti - Elämän työ epävarmuuksien maailmassa, e-kirja

Elämän työ epävarmuuksien maailmassa

Ahonen, Pertti

0,00€

Filosofia luonnehtii aikaamme sanalla kontingenssi. Moni asia on niin - tai sitten se on näin. On vaikea saada selkoa, kuinka asiat ovat ja kuinka niiden ja meidän käy. Teoksen aikalaisdiagnoosin nojalla kontingenssin vaikutukset ovat kouriintuntuvia.…

Dewey, John - Julkinen toiminta ja sen ongelmat, e-kirja

Julkinen toiminta ja sen ongelmat

Dewey, John

28,00€

Suom. Mika Renvall John Dewey (1859-1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, joka tunnetaan yhtenä keskeisenä pragmatismin perustajana. Vuonna 1927 julkaistu "Public and Its Problems" on yhtä lailla yhteiskunta- ja politiikan…

Weber, Max - Tiede ja politiikka, e-kirja

Tiede ja politiikka

Weber, Max

28,00€

Viime vuosisadan merkittävin yhteiskuntatieteilijä Max Weber piti välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaksi tärkeää maailmankatsomuksellista luentoa. Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina.
Tiede…

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, e-kirja

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

29,00€

Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen on vaativaa. Toisen ihmisen tunnustaminen tasaveroiseksi toimijaksi voi kuitenkin olla vielä niitäkin vaikeampaa. Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti…

Herne, Kaisa - Mitä oikeudenmukaisuus on?, e-kirja

Mitä oikeudenmukaisuus on?

Herne, Kaisa

29,00€

Mitä oikeudenmukaisuus on? Onko se sitä, että kukin saa ansionsa mukaan, vai onko se huolenpitoa kaikkein köyhimmistä? Miten oikeudenmukaisuus velvoittaa yhteiskuntaa, ja mikä taas on yksilön itsensä vastuulla? Pidämme herkästi omaa kohteluamme…

Keinänen, Jari - Yhteiskuntafilosofian haasteet FI3 (OPS16), e-kirja

Yhteiskuntafilosofian haasteet FI3 (OPS16)

Keinänen, Jari

20,00€

Yhteisöllisyyden haasteet on yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin johdatteleva lukion filosofian oppikirja (FI3), joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa pohditaan, miksi yhteiskuntia on olemassa, miten

Alhanen, Kai - Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, e-kirja

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa

Alhanen, Kai

24,00€

Teos käsittelee ranskalaisen filosofin Michel Foucault'n (1926-1984) ajattelun lähtökohtia uudesta näkökulmasta ja osoittaa, että hänen moniaineksinen filosofiansa nojaa käytännön käsitteeseen. Teoksessa tehdään läpileikkaus Foucault'n tuotantoon…